کاربران می‌توانند اندازهٔ متن را بدون آن‌که محتوا یا عملکرد آسیبی ببیند، تا ۲۰۰ درصد افزایش دهند.

توضیحات

برخی از کاربران دارای اختلالات بینایی برای درک کامل متن باید اندازه آن را تغییر دهند.

برای کمک به این گروه از کاربران، باید امکانی در نظر گرفته شود تا آن‌ها بتوانند اندازهٔ متن را بدون آن‌که تغییری در محتوا یا عملکرد اتفاق بیفتد، تا ۲۰۰ درصد افزایش دهند. این کار باید در خودِ مرورگر و بدون نیاز به هیچ فناوری کمکی صورت گیرد.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «تغییر اندازه متن»

کاربران می‌توانند در محیط مرورگر، اندازهٔ محتوا‌های متنی را بدون از دست رفتن معنا یا عملکرد محتوا، تا ۲۰۰ درصد افزایش دهند.

موارد استثنا

  • عکسی از یک متن (البته از عکسِ نوشته‌ها استفاده نکنید؛ چرا که تغییر اندازه در آن‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد»
  • زیر‌نویس‌ها

نکته‌ها

از آنجا که مرورگر‌های جدید همگی امکان تغییر اندازهٔ متن را در خود دارند، وب‌سایتی که به درستی از HTML و CSS استفاده کرده باشد، نباید در این زمینه مشکلی داشته باشد.

اگر وب‌سایت شما تغییر اندازهٔ متن به ۲۰۰ درصد را  درست انجام نمی‌دهد، سه یا چهار اندازهٔ پیشفرض را که ۲۰۰ درصد هم یکی از آن‌ها باشد، به کمک CSS طراحی و به وب‌سایتتان اضافه کنید.

اندازه را به دویست درصد افزایش دهید و وب‌سایتتان را در مرورگر‌های گوناگون بررسی کنید.

مطمئن شوید که کاربران برای خواندن متن، نیازی به پیمایش افقی ندارند و شما شاخص موفقیت ارایهٔ بصری را در سطح AAA رعایت کرده‌اید.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی