برچسب: Focusability


  • شاخص موفقیت ۲.۱.۲ – تله صفحه‌کلید ممنوع

    عنوان شعارگونه شاخص موفقیت «تله صفحه‌کلید ممنوع» (No Keyboard Track)، متضمن آن است که کاربران حتماً باید بتوانند با کمک کیبورد به یک عنصر دست پیدا کنند و از آن عبور کنند.