شاخص موفقیت ۲.۱.۲ – تله صفحه‌کلید ممنوع

عنوان شاخص موفقیت «تله صفحه‌کلید ممنوع» (No Keyboard Track)، متضمن آن است که کاربران حتماً باید بتوانند با کمک کیبورد به یک عنصر دست پیدا کنند و از آن عبور کنند.

توضیحات

تله صفحه کلید به موقعیتی اطلاق می‌شود که کاربران می‌توانند با استفاده از صفحه‌کلید به یک بخش از محتوا یا یک عنصر دسترسی داشته باشند اما عبور از آن عنصر و رسیدن به عناصر و بخش‌های دیگر به وسیله صفحه‌کلید امکان‌پذیر نیست و صفحه‌کلید در محدوده همان عنصر، گیر می‌افتد.

کاربران دارای اختلالات بینایی یا حرکتی ممکن است ترجیح بدهند فقط به وسیله کیبورد از وب‌سایتتان استفاده کنند. کاربران باید قادر باشند در میان عملکرد‌ها و محتوا‌های گوناگون، به کمک کیبورد جابه‌جا شوند.

کاربران دارای اختلالات بینایی یا حرکتی ممکن است ترجیح بدهند فقط به وسیله کیبورد از وب‌سایتتان استفاده کنند. کاربران باید قادر باشند در میان عملکرد‌ها و محتوا‌های گوناگون، به کمک کیبورد جابه‌جا شوند. 

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «تله صفحه‌کلید ممنوع»

تمامی عناصر در وب‌سایت شما باید به گونه‌ای طراحی شده باشند که بتوان با استفاده از کلید تب (Tab) یا کلید‌های جهت‌نما بر روی آن‌ها حرکت کرد.

نکته‌ها

برای آزمایش این شیوه‌نامه می‌توانید موس را از رایانه جدا کنید و سعی کنید بر روی قسمت‌های گوناگون وب‌سایت، فقط به وسیله کیبورد حرکت کنید.

ممکن است وسوسه شوید از ناوبری‌های غیر‌استاندارد استفاده کنید و توضیحاتی هم به منظور راهنمایی کاربران به ناوبری‌ها الصاق کنید اما قطعاً به اتلاف وقتی که به دنبال دارد نمی‌ارزد. وقتتان را صرف تنظیم همان تَب و کلید‌های جهت‌نما (‌‌Focusability) کنید که بیشتر کاربران به خوبی با نحوه استفاده از آن‌ها آشنا هستند.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید:

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی