کپی‌لفت محتوا


این وب‌سایت تخصصی در زمینه تجربۀکاربری «UX» و دسترسی‌پذیری «Accessibility» فعالیت دارد. تمامی نوشتارهای این وب‌سایت از کپی‌لفت کریتیو کامنز (Creative Common) یا اجازه‌نامهٔ مشترکات خلاقانه پیروی می‌کند. این وب‌سایت دارای کپی لفت ارجاع + غیرتجاری + بدون اشتقاق (اقتباس) است.

این بدان معنا است که متون این وب‌سایت را می‌توانید کپی کنید و نمایش ‌دهید البته فقط در صورتی که:

  • نوشته‌های این وب‌سایت را با لینک مستقیم وب‌سایت معرفی کنید.
  • اثر اشتقاقی  یا اقتباسی به‌منظور بازتولید متن مشابه تهیه نکنید.
  • فروش و استفاده تجاری از محتوای وب‌سایت ممنوع است.
  • در صورت استفاده از متون وب‌سایت در ارائه‌های غیرتجاری در پاورپوینت ارائه مذکور حداقل یکبار لینک مستقیم به وب‌سایت بدهید.
کپی لفت ارجاع، غیرتجاری، بدون اشتقاق (اقتباس)