از عکسِ نوشته‌ها (Images of text) استفاده نکنید.

توضیحات

کاربرانی که دارای اختلالات بینایی یا شناختی هستند ممکن است برای استفاده از محتوای شما احتیاج داشته باشند اندازه قلم، رنگ، تراز یا فاصله‌ها را تغییر دهند.

متن، اجازهٔ این میزان از شخصی‌سازی را به کاربران می‌دهد؛ چیزی که در عکسِ یک نوشته، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «عکسِ نوشته‌ها»

  • در جایی که می‌شود از متن ساده استفاده کرد، از عکسِ نوشته‌ها استفاده نکنید.
  • نقل قول‌ها را به جای عکس، در قالب متن نمایش دهید.
  • برای نمایش هدینگ‌ها (Headings) به صورت متن، از CSS استفاده کنید.
  • برای نمایش منو‌های ناوبری (Navigation menus) به صورت متن، از CSS استفاده کنید.

موارد استثنا

  • اگر استفاده از عکس یک نوشته ضرورت دارد و نمی‌توان یک افکت خاص را در قالب متن نمایش داد (مثلاً نمایش نمونهٔ خاصی از تایپوگرافی)
  • اگر نمایش چیزی، به کمک فناوریِ سازندهٔ وب‌سایت، امکانپذیر نباشد.
  • اگر متن بخشی از یک تصویر است که حاوی محتوای بصری دیگری است، مانند برچسب‌های روی نمودار
  • متن‌های صرفاً زینتی
  • لوگوی برند‌ها

نکته‌ها

عکسِ نوشته، تابع دستور‌العمل‌هایی در خصوص کنتراست رنگ است -نگاه کنید به شاخص موفقیت ۱.۴.۳ – حداقل کنتراست و شاخص موفقیت ۱.۴.۶ – کنتراستِ افزایش یافته.

از میان موارد استثنا، موردی که اشاره به آن دارد که فناوریِ سازندهٔ وب‌سایت، امکان نمایش به صورت متن را فراهم نمی‌کند، در دستور‌العمل ۱.۴.۹ – عکسِ نوشته (بدون هیچ استثنا)، در سطح پیشرفته (AAA) حذف شده است.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی