شاخص موفقیت ۱.۴.۸ – مؤلفه‌های بصری

برای بلوک‌های متنی، طیف گسترده‌ای از گزینه‌های قابل‌تغییر از مؤلفه‌های بصری را به کاربران ارائه دهید.

توضیحات

کاربران دارای اختلالات بینایی یا شناختی ممکن است برای استفاده از وب‌سایت شما احتیاج داشته باشند؛ ویژگی‌های ظاهری آن را سفارشی کنند.

برخی کاربران برای راحتی بیشتر در خواندن، احتیاج به رنگ پس‌زمینه و پیش‌زمینهٔ خاصی دارند. برای بعضی دیگر از کاربران، دنبال کردن خطوط طولانی یا متن‌های فاصله‌بندی‌شده (Justified text) دشوار است و عده‌ای هم زمانی‌که خطوط و پاراگراف‌ها به هم نزدیک باشند نمی‌توانند متون را بخوانند.

از آنجایی که هر کاربر نیاز‌های متفاوتی دارد، ارائه طیف وسیعی از گزینه‌هایی که به کاربران امکان انتخاب می‌دهد، به اکثر افراد در خواندن متون کمک خواهد کرد. 

روش انطباق با شاخص «مؤلفه‌های بصری»

پنج گزینهٔ زیر را به شکل مرکب در نظر بگیرید؛ چرا که همگی باید درست در جای خود قرار بگیرند تا انطباق با این شاخص انجام پذیرد:

 1. کاربران می‌توانند رنگ پس‌زمینه و پیش‌زمینه را به دلخواه تغییر دهند؛ و
 2. اندازهٔ بلوک‌های متنی از هشتاد نویسه بیشتر نباشد؛ و
 3. متن با هردو سمت صفحه هم‌طراز (Justified) نشده باشد؛ و
 4. فاصلهٔ حداقلیِ ۱.۵ برابر اندازه قلم برای ارتفاع بین خطوط پاراگراف‌ها (Line height) لحاظ شده باشد (از منظری دیگر، فاصله بین خطوط حداقل ۱.۵ برابر فاصلهٔ بین پاراگراف‌ها باشد و فاصلهٔ بین پاراگراف‌ها حداقل 1.5 برابر بزرگتر از فاصلهٔ بین خطوط باشد )؛ و
 5. فاصلهٔ بین پاراگراف‌ها (Paragraph spacing) حداقل ۲ برابر اندازه قلم باشد؛ و
 6. کاربران بدون نیاز به اسکرول افقی می‌توانند اندازهٔ متن را تا ٪۲۰۰ افزایش دهند.

نکته‌ها

تمام گزینه‌های قابل‌تنظیم مربوط به مؤلفه‌های بصری را به سربرگ اضافه کنید تا اولین چیزی باشد که کاربران با ورود به وب‌سایت، آن را مشاهده می‌کنند.

صفحهٔ قابلیت دسترسی وب‌سایت BBC طیف‌ خوبی از گزینه های رنگی و فاصله‌گذاری‌ها را به خوبی رعایت کرده و می‌تواند نمونهٔ مناسبی برای انطباق با موارد ۱ تا ۴ باشد.

درک مورد ۴، مربوط به فاصله خطوط و پاراگراف‌ها، ممکن است دشوار باشد، بنابراین در اینجا جزئیات دقیق‌تری آورده شده است:

 • ارتفاع متن باید تا ٪۱۵۰ نسبت به پیش‌فرض، قابل تغییر باشد.
 • میزان فاصله بین پاراگراف‌ها همیشه باید ٪۱۵۰ فاصلهٔ بین خطوط باشد.
 • یک تصمیم مناسب می‌تواند این باشد که تعدادی حالت از پیش تنظیم شده را (درست به مانند آنچه در صفحهٔ قابلیت دسترسی BBC ملاحظه شد) در اختیار کاربران قرار دهید. گزینه‌هایی مثل:
  • اندازهٔ پیشفرض برای فاصلهٔ خطوط، پاراگراف‌ها و ارتفاع متن
  • ٪۱۵۰ اندازهٔ پیشفرض برای فاصلهٔ خطوط، پاراگراف‌ها و ارتفاع متن
  • ٪۲۰۰ اندازهٔ پیشفرض برای فاصلهٔ خطوط، پاراگراف‌ها و ارتفاع متن

مورد پنجم هم خود‌به‌خود محقق می‌شود اگر قبلاً شاخص موفقیت ۱.۴.۴ –«تغییر اندازه متن» را به درستی رعایت کرده باشید.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی