نسخه صوتی مقاله، ۶ دقیقه. شنیدن در ساندکلاد

بلوک‌های متنِ کاملاً طرفین‌تراز (Fully justified)، مرکزچین یا چپ‌چین در زبان فارسی، بارهای شناختی نامناسبی  را برای کاربران دارای ناتوانی‌های شناختی ایجاد می‌کنند. مطمئن هستید که محتوای متنی شما همیشه راست‌چین باشد و فضای خالی هر دو طرف صفحه را پر نکند یا به عبارتی طرفین‌تراز (Justified) نباشد؟

بسیاری از افراد دارای ناتوانی‌های شناختی (Cognitive Disabilities) با بلوک‌های متنی که طرفین‌تراز هستند (هم‌تراز با حاشیه چپ و راست صفحه) مشکل زیادی دارند. به عنوان مثال، ناتوانیِ پنهانِ دیسلکسیا (خوانش‌پریشی یا دُش‌خوانی)  که یک ناتوانی‌ شناختی است؛ بلوک‌های متن طرفین‌تراز فضاهای سفید نابرابری را بین کلمات به وجود می‌آورند که باعث ایجاد یک اختلال بصریِ (Visual Noise) ناخواسته به‌نام «رودخانه‌های سفیدِ پایین‌رونده در صفحه (Rivers of White)» می‌شوند. این اختلال بصری که می‌تواند خواندن متن را برای این فراد دشوار کند. بهترین راه برای جلوگیری از این مشکل، ایجاد طرح‌بندی (Layouting) متنی است که بلوک‌های متن طرفین‌تراز (هم‌تراز با حاشیه چپ و راست صفحه) نباشند.

گزینه‌های قابل‌تغییر برای مؤلفه‌های بصری متن

کاربرانِ دارای اختلالات بینایی یا شناختی ممکن است برای استفاده از وب‌سایت شما احتیاج داشته باشند؛ ویژگی‌های ظاهری آن را سفارشی کنند.

برخی کاربران برای راحتی بیشتر در خواندن، احتیاج به رنگ پس‌زمینه و پیش‌زمینهٔ خاصی دارند. برای بعضی دیگر از کاربران، دنبال کردن خطوط طولانی یا متن‌های فاصله‌بندی‌شده (Justified text) دشوار است و عده‌ای هم زمانی‌که خطوط و پاراگراف‌ها به هم نزدیک باشند نمی‌توانند متون را بخوانند.

از آنجایی که هر کاربر نیاز‌های متفاوتی دارد، ارائه طیف وسیعی از گزینه‌هایی که به کاربران امکان انتخاب می‌دهد، به اکثر افراد در خواندن متون کمک خواهد کرد.

پنج گزینهٔ زیر را به شکل مرکب در نظر بگیرید؛ چرا که همگی باید درست در جای خود قرار بگیرند تا انطباق با شاخص موفقیت ۱.۴.۸ – مؤلفه‌های بصری انجام پذیرد:

  1. کاربران می‌توانند رنگ پس‌زمینه و پیش‌زمینه را به دلخواه تغییر دهند؛
  2. اندازهٔ بلوک های متنی از هشتاد نویسه بیشتر نباشد؛
  3. متن با هردو سمت صفحه هم طراز (Justified) نشده باشد؛
  4. فاصلهٔ حداقلیِ ۱.۵ برابر اندازه قلم برای ارتفاع بین خطوط پاراگراف‌ها (Line height) لحاظ شده باشد؛
  5. فاصلهٔ بین پاراگراف‌ها (Paragraph spacing) حداقل ۲ برابر اندازه قلم باشد؛ و
  6. کاربران بدون نیاز به اسکرول افقی می توانند اندازهٔ متن را تا ٪۲۰۰ افزایش دهند.

نکته‌

تمام گزینه‌های مربوط به مؤلفه‌های بصری را به سربرگ اضافه کنید تا اولین چیزی باشد که کاربران با ورود به وب‌سایت، آن را مشاهده می‌کنند.

صفحهٔ قابلیت دسترسی وب‌سایت BBC  طیف‌ خوبی از گزینه‌های رنگی و فاصله‌گذاری‌ها را به خوبی رعایت کرده و می‌تواند نمونهٔ مناسبی برای انطباق با موارد ۱ تا ۴ باشد.

برچسب‌های به‌کار رفته در این مقاله:

دسته‌بندی موضوعی: