تلفظ صوتی کلمات را در جایی که ممکن است باعث ایجاد ابهام در معنای عبارات شود، تعبیه کنید.

توضیحات

شما می‌توانید در فهم کلماتی که تلفظشان معلوم نیست، به کاربرانتان کمک کنید. کلماتی از این دست، به‌خصوص در جایی که صفحه‌خوان‌ها آن‌ها را اشتباه تلفظ می‌کنند یا کاربران دارای اختلالات شناختی نمی‌توانند تلفظ صحیح را تشخیص دهند می‌تواند در درک معنای عبارات کاربران را دچار مشکل کند.

این مفهوم شامل کلمات فارسی با ساختار زیر هم می‌شود:

 • کلمات هم‌آوا-هم‌نویسه:
 • کلماتی که در نوشتن و تلفظ یکسانند اما از لحاظ معنی متفاوتند. 
  • شیر: نام حیوان /  شیر: شیر آب / شیر: شیر خوردنی
  • روان: جان / روان: جاری
  • سیر: نام گیاه سیر /  سیر: غذا خورده – متضاد گرسنه
  • واژگان هم آوا و یا هم نویسه در مفهوم آرایه‌های ادبی، جناس ناقص نامیده می شوند.
   • کلمات هم آوا_هم نویسه در مفهوم آرایه های ادبی، جناس تام نامیده می شوند.
   • مثال: آتش است این بانگ نای و نیست باد / هر که این آتش ندارد نیست باد
 • کلمات هم‌آوا:
  • کلماتی که در تلفظ آوای یکسانی دارند اما از نظر نوشتن و معنی متفاوتند.
   • خویش: خود – فامیل / خیش: وسیله شخم زدن
   • حیات: زندگی / حیاط: فضای باز خانه
   • ارز: پول خارجی /  ارض: زمین / عرض: پهنا
 • کلمات هم‌نویسه:
  • کلماتی که نوشتن یکسان دارند اما از نظر معنی و تلفظ متفاوتند.
   • مِهر: محبت؛ ماه مهر  /  مُهر: وسیله چاپ دستی
   • گِل / گُل 
   •  کُشتی / کِشتی
   • مسلم / مسلّم                                                                       

تلفظ واژه‌هایی با آوای یکسان می‌تواند کابران صفحه‌خوان را به‌دردسر بیندازد. 

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «تلفظ»

 • تا جای ممکن، از به‌کار بردن کلماتی که باعث ایجاد ابهام در متن می‌شوند، خودداری کنید.
 • در صورت نیاز به استفاده از چنین کلمه‌ای، می‌توانید تلفظ آن را برای کاربران خود به روش‌های زیر مشخص کنید:
  • ارائه راهنمای آوایی (Phonetic guide) بلافاصله بعد از کلمه. یا
  • لینک کردن کلمه با یک راهنمای آوایی.

موارد استثنا

اگر معنای کلمه، در بافتار جمله مشخص باشد. مثلاً: «کشتی در اسکله پهلو گرفت.»

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی