شاخص موفقیت ۳.۱.۳ – کلمات غیر‌مرسوم

برای کلمات و عبارات غیرمرسوم، توضیحی ارائه کنید.

توضیحات

برخی از کاربران شما در خواندن و درک کلمات غیرمرسوم در وب‌سایتتان به مشکل خواهند خورد. پردازش چیز‌هایی مثل زبان تمثیلی، ضرب‌المثل‌ها یا اصطلاحات تخصصی ممکن است برای کاربران شما دشوار باشد. کاربرانی که وب‌سایتتان را به صورت درشت‌نمایی مشاهده می‌کنند، از آن‌جاکه احتمالاً بافت اطراف کلمات تخصصی را نمی‌بینند، در درک معنای کلمات و عباراتی از این دست با مشکل مواجه خواهند شد.

در جایی که می‌توانید، از به کار بردن کلمات غیر‌عادی خودداری کنید و در مواقعی که نیاز به استفاده از آن‌ها دارید، کاربردشان را توضیح دهید.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «کلمات غیر‌مرسوم»

 • از به کار بردن اصطلاحات تکنیکی، تمثیلی یا تخصصی اجتناب کنید.
 • اگر نیاز به استفاده از یک کلمه یا عبارت غیر‌مرسوم دارید، می‌توانید معنی آن را با استفاده از موارد زیر برای کاربران خود توضیح دهید:
  • توضیح معنا در خود متن به عنوان مثال: (من باس دوست دارم. باس نوعی ماهی است.)؛ یا
  • نمایش معنا در پرانتز به عنوان مثال: (من باس (نوعی ماهی) دوست دارم)؛ یا
  • لینک کردن کلمه به یک تعریف در صفحه واژه‌نامه در وب‌سایت شما؛ یا
  • لینک کردن کلمه با یک پاورقی حاوی تعریف در همان صفحه.

نکته‌ها

 • اگر بنا دارید چند بار از یک کلمه غیر‌مرسوم با معنایی یکسان استفاده کنید، فقط دفعه اول باید آن را تعریف کنید.
 • در جایی که معنای یک کلمه واحد تغییر کند، شما هم باید هر بار معنای جدید را تعریف کنید؛ مثلاً ممکن است کلمه «باس» در پاراگراف اول به معنای نوعی ماهی باشد و در پاراگراف دوم، یک ساز.
 • همیشه برای اصطلاحات فنی و تخصصی تعریف ارائه کنید؛ چرا که کاربران ممکن است با آن حوزه خاص به اندازه کافی آشنایی نداشته باشند.
 • تا جایی که ممکن است از به‌کار بردن اصطلاحات تخصصی و عبارات پیچیده خودداری کنید؛ این کار برای کسانی که به تازگی وارد حوزه کاری شما شده‌اند یا آنهایی که زبان مادریشان چیزی غیر از زبان شما است، مشکل‌آفرین می‌شود.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی