شاخص موفقیت ۲.۳.۲ – سه چشمک

هیچ محتوایی نباید بیش از سه بار در ثانیه چشمک بزند.

توضیحات

چشمک زدن محتوا در یک وب‌سایت ممکن است برای کاربران مبتلا به اختلالات تشنج حساس به نور مانند صرع مشکلاتی ایجاد کند. فلش محتوا می‌تواند باعث تشنج در این کاربران شود.

روش صحیح انطباق با شاخص «سه چشمک»

مطلقاً چیزی که بیش از سه بار در ثانیه چشمک می‌زند را به وب‌سایتتان اضافه نکنید.

نکته‌ها

چشمک زدن (Flashing) با خاموش و روشن شدن (Blinking) متفاوت است. خاموش و روشن شدن می‌تواند برهم زننده تمرکز کاربران باشد اما باعث تشنج نمی‌شود.

وقتی خاموش و روشن شدن یک محتوا، بیش از سه بار در ثانیه اتفاق بیفتد، آن را به محتوای چشمک‌زن تبدیل می‌کند.

این، استثنای مندرج در سطح A را حذف می‌کند.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی