شاخص «توضیح صوتی جداگانه»، شما را ملزم می‌کند برای تمامی اجزا و بخش‌های ویدیو‌های ضبط شده، توضیح صوتی در نظر بگیرید.

توضیحات

کاربرانی که دارای اختلالات بینایی یا محدودیت‌های شناختی هستند ممکن است برای استفاده از ویدیوها به توضیحات صوتی تکیه کنند. با افزودن یک فایل صوتی حاوی توضیح ویدئو می‌توانید تضمین کنید که این گروه از کاربران، به تمامی بخش‌های محتوا دسترسی دارند.

اگر حجم اطلاعاتی که می‌خواهید در توضیح ارائه کنید، بیش از چیزی است که بتوان آن را در میانهٔ مکث‌ها و سکوت‌های خودِ فایل ویدئو ارائه کرد، لازم است یک فایل صوتی جدا به عنوان توضیح صوتی فراهم کنید.

روش انطباق با شاخص «توضیح صوتی مبسوط»

  • یک فایل صوتی مستقل حاوی توضیح صوتی ویدیو تهیه کنید و به کاربران امکان بدهید به جای ویدئو، آن را انتخاب کنند. یا
  • نسخهٔ دیگری از ویدئو تهیه کنید که توضیح صوتی هم داشته باشد.

موارد استثنا

  • نیازی به تهیه نسخهٔ توضیح‌دار برای ویدیو‌هایی که در آن‌ها صدای ویدئو اطلاعات کاملی را منتقل می‌کند، ندارید (مثلاً ویدئوی مربوط به یک گفتگوی چهره به چهره یا یک سخنرانی).
  • اگر این امکان وجود دارد که توضیح صوتی را در میانهٔ مکث‌های ویدئو بگنجانید، نیازی به تهیهٔ فایل صوتی جداگانه ندارید. این دستور‌العمل، ویدیو‌های لایو یا پخش زنده را شامل نمی‌شود.
  • ویدیو‌های لایو یا پخش زنده

نکته‌ها

می‌توانید سکوت‌ها را قدری طولانی‌تر کنید که فرصت کافی برای ارائهٔ توضیحات داشته باشید. مواردی نظیر حرکاتی که نمی‌توان آن‌ها را به کمک صدای ویدیو حدس زد، نام شخصی که در حال صحبت کردن است و توضیح صحنه‌های دیداری باید در توضیح صوتی در نظر گرفته شوند.

می‌توانید به دو شکل توضیح صوتی را در اختیار کاربران قرار دهید؛ امکان انتخاب نسخهٔ صوتی را در پخش کنندهٔ ویدئو ایجاد کنید یا لینک‌هایی جهت دسترسی به هر دو نسخه فراهم کنید.

اگر می‌خواهید هنگام تهیه ویدئو، حجم کار شما کم شود، نکات ذکر شده در این شیوه‌نامه را مد‌نظر قرار دهید.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی