برای ویدئو‌های از پیش ضبط شده، توصیف صوتی (Audio description) را مهیا کنید.

توضیحات

کاربران دارای اختلالات بینایی یا محدودیت‌های شناختی ممکن است برای استفاده از ویدئو‌ها احتیاج به توضیح صوتی داشته باشند. وقتی یک نسخه توضیح‌دار از ویدئو را در قالب یک فایل صوتی در اختیارشان قرار دهید، به این معنا است که شرایط استفاده آن‌ها از محتوای ویدئو‌ها را فراهم کرده‌اید.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «توصیف صوتی برای ویدیو‌های از پیش ضبط شده»

  • یک فایل صوتی حاوی صدای ویدئو و توصیف بخش‌های مهم فراهم کنید تا کاربران بتوانند در صورت نیاز، به جای خود ویدئو، آن را انتخاب کنند.
  • نسخهٔ جایگزینی از ویدئو ارائه دهید که توضیح‌دار هم باشد.

موارد استثنا

لازم نیست برای ویدیو‌هایی که در آن‌ها تمام اطلاعات از طریق صدای ویدئو در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، نسخه توضیح‌دار فراهم کنید. چیزی مانند یک گفتگوی رو در رو، یا سخنرانی در مقابل دوربین احتمالاً نیازی به توضیحات صوتی ندارد.

نکته‌ها

نسخه توضیح‌دار، نسخه‌ای ویرایش شده از صدای فیلم است که در فاصلهٔ سکوت‌ها و مکث‌ها، اطلاعاتی را دربارهٔ ویدئو در اختیار کاربران قرار می‌دهد. توصیف صوتی ممکن است مواردی همچون شناسایی گوینده‌ها، توصیف جلوه‌های بصری و توضیح حرکاتی که از روی صدای فیلم قابل فهم نیستند را دربر بگیرد. می‌توانید نسخه توضیح‌دار را در همان پخش کننده ویدئو بگنجانید یا هر دو نسخهٔ توضیح‌دار و بی‌توضیح را در قالب دو لینک، در اختیار کاربران بگذارید.

وقتی برای کاهش حجم کاری خودتان ویدئو درست می‌کنید، این دستور‌العمل را به‌خاطر بسپارید.

اگر مطابق با شاخص موفقیت شمارهٔ ۱.۲.۳ «توضیحات صوتی برای ویدئو‌ها» برای ویدیو‌ها توضیح صوتی ساخته‌اید، به این معنا است که پیش‌تر، دستور‌العمل حاضر را رعایت کرده‌اید.

این دستور‌العمل شامل ویدیو‌های پخش زنده نمی‌شود.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی