شاخص موفقیت ۳.۲.۴ – شناسه‌های یکپارچه

شاخص «شناسه‌های یکپارچه»، ناظر بر این نکته است که اجزای صفحه که عملکرد مشابه دارند، باید بر مبنای یک الگوی واحد به‌کار گرفته شوند.

توضیحات

این نکته بدیهی به نظر می‌رسد که پایبندی به شاخص موفقیت «شناسه‌های یکپارچه» در تمام صفحات وب‌سایت، به کاربران شما کمک می‌کند بتوانند تعامل بهتری با وب‌سایت برقرار کنند، در میان صفحات با سهولت بیشتری حرکت کنند و آن‌چه را که شما از آن‌ها خواسته‌اید، به‌درستی انجام دهند. متأسفانه این نکته اغلب نادیده گرفته می‌شود و پیش می‌آید که دکمه‌ها، نماد‌ها و لینک‌هایی که کاربریِ مشابه دارند، از نظر ظاهری باهم متفاوت باشند.

شاخص «شناسه‌های یکپارچه»، حتی بیش از سایرین، برای کاربرانی که از صفحه‌خوان یا درشت‌نما استفاده می‌کنند مفید خواهد بود. آن‌ها اغلب از آشنایی‌های ذهنیِ پیشین، برای یافتن و برگزیدن عملکرد‌های گوناگون استفاده می‌کنند. از همین‌رو، لازم است در تمام صفحات وب‌سایت، برای عناصری که کارکرد مشابه دارند، برچسب و ظاهری مشابه در نظر گرفته شود. این مورد، شامل برچسب‌هایی که از نظر بصری مخفی است و فقط به‌منظور استفادهٔ صفحه‌خوان‌ها تعبیه می‌شود هم می‌گردد.

روش انطباق با شاخص «شناسه‌های یکپارچه»

  • تمام نماد‌های (Icons) استفاده شده، باید یکپارچه‌ باشند (مثلاً گزینه‌های «چاپ صفحه» یا «لینک توئیتر»)؛ و
  • برای عناصر با عملکرد (Function) مشابه، نام و برچسب یکسان در نظر گرفته می‌شود؛ یا
  • برای عناصر با عملکرد مشابه، جایگزین متنیِ یکسان (Alternative text) به کار می‌رود

نکته‌ها

واژهٔ «یکپارچه» لزوماً با «همسان» مترادف نیست (مثلاً علامت فلِش می‌تواند لینکی به صفحهٔ بعد در یک مجموعهٔ چند صفحه‌ای باشد اما بسته به هر صفحه، جایگزین متنی (Text alternative) آن ممکن است «رفتن به صفحهٔ ۲» یا «رفتن به صفحهٔ ۳» باشد).

یک عکس می‌تواند در بافتار‌های گوناگون (Different contexts)، معانی متفاوت داشته باشد؛ بنابر‌این، برای انطباق با این شاخص لازم است به فراخور موقعیت، از جایگزین‌های متنیِ متناسب استفاده شود. برای مثال، یک تیک یا چِک مارک ممکن است هم معنی «نخ ماهیگیری در بستهٔ خریداری شده موجود است» داشته باشد و هم «فرم ثبت‌نام با موفقیت تکمیل شد».

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری

ویراستار فنی دوم: حسین شرفی