راجع به درنگ‌هایی (Timeouts) که ممکن است منجر به از دست‌رفتن داده‌ها شود، به کاربران هشدار دهید.

توضیحات

کاربران دارای اختلالات شناختی ممکن است برخی کار‌ها را در وب‌سایت شما با سرعت پایین‌تری انجام دهند که محدودیت‌های زمانی می‌تواند مشکلاتی را در این خصوص برای آن‌ها به وجود بیاورد. بنابر‌این ضروری است شرایطی را فراهم کنیم که کاربران بتوانند برخی کار‌ها را در بیش از یک نشست انجام دهند و همچنین لازم است طول مدت محدودیت‌های زمانی را به اطلاع آن‌ها برسانیم.

روش صحیح انطباق با شاخص «درنگ‌ها»

  • در صورت امکان، بیست ساعت پیش از آن‌که داده‌های کاربران به خاطر Timeout حذف شود، به آن‌ها اطلاع دهید.
  • طول مدت محدودیت زمانی را قبل از شروع هر عملیات، به اطلاع کاربران برسانید.

نکته‌ها

محدودیت زمانی بر دو قسم است؛ محدودیت ناشی از عدم فعالیت و محدودیت زمانی سخت. 

محدودیت زمانی ناشی از غیرفعال بودن مشکلات کمتری به وجود می‌آورد؛ چرا که معمولاً به خاطر کندی کاربران در درج اطلاعات است و کمتر پیش می‌آید چنین محدودیتی فعال شود.

محدودیت‌های زمانی سخت در صورتی قابل توجیه هستند که با هدف محافظت از داده‌های کاربران ایجاد شده یا برای یک تجارت ضروری باشند (به عنوان مثال سایت حراج یا فرم رزرو اتاق هتل).

هنگام ذخیره داده‌ها مراقب مقررات حفظ حریم خصوصی باشید؛ در قوانین بسیاری از کشورها، برای انجام این کار، پاسخ مثبت و ابراز رضایت صریح کاربران ضروری است.

این شاخص همچنین با شاخص «کنترل زمان‌بندی‌ها» که به موضوع زمان‌بندی و تنظیمات آن می‌پردازد، همپوشانی دارد.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی