وقتی کاربران، مبادرت به تغییر عناصر مربوط به فاصلهٔ متن می‌کنند، محتوا و عملکرد نباید دستخوش تغییر شود.

در زبان فارسی که ذاتاً حروف کلمات به صورت سرهم نوشته می‌شوند فاصله حروف یا Letter Spacing غیرقابل تغییر است.

توضیحات

کاربرانی که دارای اختلالات بینایی یا شناختی هستند ممکن است بخواهند فاصله پیش‌فرض در اطراف محتوای متنی را تغییر دهند تا خواندن و درک متن برایشان آسان‌تر شود. پس از اعمال این تغییر، محتوا باید کاملاً قابل مشاهده باشد.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «کنتراست بخش‌های غیر متنی»

با تغییر اندازه پیشفرض موارد ذیل (معرفی شده در WCAG 2.1)، محتوا و عملکرد نباید تغییر کند:

  • ارتفاع بین خطوط (Line height) حداقل ۱.۵ برابر اندازه قلم (در زبان فارسی ترجیحاً بهتر است ۲ برابر اندازه قلم باشد).
  • فاصله پاراگراف (Paragraph spacing ) حداقل ۲ برابر اندازه قلم.
  • فاصله حروف (Letter spacing) حداقل ۰.۱۲ برابر اندازه قلم. 
  • فاصله کلمات (Word spacing) حداقل ۰.۱۶ برابر اندازه قلم.

موارد استثنا

  • زیر‌نویس ویدئو
  • عکسِ نوشته

نکته‌ها

اغلب اوقات اگر از HTML و CSS به درستی استفاده کرده باشید، وب‌سایت با دستوالعمل‌های ذکر شده مطابقت خواهد داشت؛ نکتهٔ کلیدی آن است که کاربران برای ایجاد تغییرات، با هیچ عنصر مزاحمی مواجه نباشند.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی