برچسب: ناتوانی


  • جولای؛ ماهِ «تَکریم ناتوانی» در جهان، disabilitypride#

    پرچمِ تکریم ناتوانی

    تفاخر به ناتوانی مفهومی است که در آن، افرادِ دارای ناتوانی و کم‌توانی، تمام هویت خود را که شامل ناتوانی و کم‌توانی‌ نیز می‌شود، در آغوش می‌گیرند. ماهِ «تَکریم ناتوانی» در جهان، به تجلیل از جامعهٔ ناتوانان و تقویت صدای آن‌ها، معرفی فعالیت و دستاوردهای آن‌ها اختصاص دارد. همچنین فرصتی برای اشاعه قبیح‌پنداری توانمندگرایی و…

  • واژهٔ رایج ولی توهین‌آمیزِ «معلولیت»؛ چه باید کرد؟

    اشاره به ناتوانی بدون استفاده از واژگان توهین‌آمیز

    اینطور نباید باشد که افراد دارای ناتوانی با یک وضعیت محدود‌کننده تعریف شوند. در درجه اول باید فردیت اولویت داشته باشد و بدانیم هر فرد در جامعه پتانسیل تولید دارد و به هیچ عنوان نباید با نام‌گذاری خطا محیط‌های اجتماعی را دچار تبعیض و انحصار کرد. واژهٔ «معلول» به آن جهت توهین‌آمیز است که برجسته‌ساز…