برای رعایت شیوه‌نامه «نادیده گرفتن نشان‌گر (Pointer Cancelation)» لازم است کاری کنید که عملیات، فقط با تک‌کلیک سریع موس که شامل دو رویداد فشردن و رها کردن است، اجرا شود. درواقع عملکرد (Functionality) سیستم نباید با رویداد فشردن (down-click) اجرا شود.

توضیحات

هدف از این شاخص موفقیت این است که جلوگیری از ورودی (input) تصادفی یا اشتباه نشان‌گر (Pointer) را برای کاربران آسان‌تر کند. افراد دارای ناتوانی‌های مختلف می‌توانند به طور غیرعمدی رویدادهای لمسی یا وابسته به موس را با نتایج ناخواسته آغاز کنند. باید به کاربران اجازه دهید تا عملیات نشان‌گر را با دور کردن نشان‌گر یا انگشت خود از هدف، قبل از رها کردن (releasing) لغو کنند.

تک‌کلیک سریع موس در واقع شامل دو رویداد فشردن و رها کردن است و نباید در رویداد اول که فشردن دکمه موس است، عملیاتی از سمت سیستم اجرا شود. اجرای عملیات سیستم باید براساس رویداد دوم کلیک موس (up-event) که رها کردن آن است، باشد. 

سیستم باید به کاربران با ناتوانی‌های مختلف (مخصوصا در صفحات لمسی و رویداد لمس و برداشتن انگشت) امکان صرف نظر کردن از عملیات را با دور کردن نشان‌گر از محل قابل کلیک فراهم کند.

برخی کاربران ممکن است هنگام انجام کار با موس به کمک بیشتری احتیاج داشته باشند یا اساساً به جای موس، از فناوری کمکی دیگری استفاده کنند. مهم است که با کسب اطمینان از اینکه صرفاً رویداد فشردن (down-click) به‌تنهایی یک عملیات را کامل نمی‌کند، احتمال مشکلات ناشی از کلیک تصادفی را برای این کاربران کاهش دهید.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «نادیده گرفتن نشان‌گر»

  • اطمینان حاصل کنید که عملیات فقط زمانی انجام می شود که یک نشان‌گر (یا انگشت کاربر) محدوده هدف را کلیک کرده (یا لمس کند) و در محدوده هدف (مثلا روی همان کلید) رها شود.
  • وقتی نشان‌گر، خارج از محدوده عملیات رها می‌شود، آن را به‌منزله کلیک تصادفی در نظر بگیرید و از انجام عملیات صرف‌نظر کنید.

موارد استثنا

وقتی چاره‌ای جز انجام عملیات با رویداد فشردن (down-click) یا لمس کردن وجود ندارد.

این موقعیت ممکن است به‌ندرت پیش بیاید اما مثل شبیه‌ساز صفحه کلید که با فشار لحظه‌ای یک حرف، آن حرف بر روی صفحه تایپ می‌شود، در شبیه‌ساز موس هم ممکن است بخواهید کلیک تصادفی را شبیه‌سازی کنید. یک صفحه‌کلید موسیقی یا بازی تیر‌اندازی هم ممکن است برای اجرای عملیات، تنها به رویداد فشردن نیاز داشته باشد. در چنین مواردی اغلب راهی برای کاربران در نظر باید گرفت تا بتوانند نحوه اجرای یک عملیات را به‌گونه‌ای تغییر دهند که نیازی به رویداد «فشردن بدون رها کردن» نداشته باشند.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی