شیوه‌نامه «پیمایش براساس تقسیم صفحات»، شما را ملزم می‌کند راهی برای حرکت بین صفحات با تکیه بر نماگر‌های تقسیم صفحه (Page Break Navigation)، فراهم کنید.

توضیحات

نماگر تقسیم صفحه ابزاری است که امکان حرکت میان بخش‌های معنادار محتوا را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. برای مثال، می‌توان در نسخه آنلاین یک کتاب از ابزار تقسیم صفحه به‌منظور هماهنگ کردن شماره صفحات با نسخه چاپی استفاده کرد.

کاربران با آسیب بینایی یا آن‌ها که برای استفاده از محتوا بر ابزار‌های دیجیتال تکیه دارند، می‌توانند از نماگر تقسیم صفحه برای جابجایی بین بخش‌های مختلف متن استفاده کنند؛ مثلاً در شرایطی که معلم از آن‌ها بخواهد پیش از شروع درس بعد، صفحات ۳۴ تا ۵۹ را مطالعه کنند.

راهکار‌ها

اگر محتوایتان دارای نماگر‌های تقسیم صفحه است، راهی برای دستیابی و حرکت بین آن‌ها فراهم کنید:

  • در HTML می‌توانید با استفاده از دستور <”nav role=”doc-pagelist> فهرست پیمایش صفحه را اضافه کنید.
  • شما سپس می‌توانید با استفاده از دستور <”span id=”pg1> اقدام به نام‌گذاری صفحات کنید.

نکته‌ها

شما همیشه ملزم به افزودن این موارد به محتوا نیستید. این تمهیدات فقط زمانی لازم است که محتوایتان دارای نماگر‌های تقسیم صفحه باشد.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی