شاخص «بدون زمان‌بندی»، ناظر بر این است که هیچ شکلی از محدودیت زمانی نباید بر روی وب‌سایت شما وجود داشته باشد.

توضیحات

کاربرانی که دارای اختلالات بینایی، حرکتی یا شناختی هستند ممکن است نسبت به دیگران به زمان بیشتری برای درک و استفاده از وب‌سایت شما نیاز داشته باشند. هر گونه کنترل یا محدودیت زمانی می‌تواند استفاده از وب‌سایتتان را برای این کاربران دشوار کند.

روش صحیح انطباق با شاخص «بدون زمان‌بندی»

اطمینان حاصل کنید که هیچ محتوای دارای محدودیت زمانی در وب‌سایت شما وجود ندارد.

موارد استثنا

وقتی محدودیت زمانی، به خاطر رویداد‌های همزمان نظیر برگزاری یک مناقصه و حراج یا یک برنامه پخش زنده است.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی