زمانی که کاربران مرتکب اشتباه می‌شوند، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد دهید.

توضیحات

همهٔ کاربرانتان مرتکب اشتباه می‌شوند؛ این، طبیعت هر انسانی است. چه تقصیر خودشان باشد یا نه، زمانی که اشتباهی رخ می‌دهد، آنها ممکن است نا‌امید یا سردرگم شوند.

خوشبختانه، چنین موقعیتی بهترین زمان برای آن است که به کاربرانتان نشان دهید چقدر برایتان اهمیت دارند. وقتی کاربران در مواردی مانند فرم‌ها و تسویه‌حساب‌ها اشتباه می‌کنند، پیشنهاد‌ها و نکاتی را به آنها ارائه دهید.

روش انطباق با شاخص «پیشنهاد رفع خطا»

روش صحیح گذراندن این شاخص آن است که مطمئن شوید:

  • فرم‌ها، خطا‌های ورودی را شناسایی می‌کنند.
  • وقتی یک فیلد ضروری خالی می‌ماند، این نکته در قالب یک پیغام متنی به اطلاع کاربران می‌رسد.
  • اگر خطا در الگوی ورود اطلاعات است، الگوی صحیح به کاربران پیشنهاد داده می‌شود (مثلاً، «تاریخ باید به صورت DD/MM/YYYY’ نوشته شود).
  • اگر خطا به این دلیل است که ورودی باید از یک لیست محدود از مقادیر باشد، این مقادیر را ارائه کرده و توضیح داده‌اید.

نکته‌ها

  • این شاخص، همان شاخص ۳.۳.۱ است که الزامی برای پیشنهاد راه حل رفع خطا‌ها در ورودی‌ها به آن اضافه شده است.
  • بیانی واضح و روشن داشته باشید.
  • اگر کاربران مرتکب اشتباه شدند، به کمک لینک‌هایی که تعبیه می‌کنید، به آنها امکان بازگشت و اصلاح اشتباه بدهید.
  • با نگه داشتن تمام داده‌های صحیح، فرایند ارسال مجدد فرم‌های نادرست را آسان کنید.

موارد استثنا

لزومی به ارائه پیشنهاد نیست اگر:

  • ارایهٔ پیشنهاد، بر امنیت داده‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
  • ارایهٔ پیشنهاد، با هدف فیلد مربوطه مغایرت دارد.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی