احتمال وقوع هرگونه خطای ورودی را کاهش دهید.

توضیحات

همه کاربران هنگام وارد کردن داده‌ها (مثلاً در فرم‌ها و تسویه حساب‌ها) مرتکب اشتباه می‌شوند. سعی کنید از بروز این خطا‌ها جلوگیری کنید و در صورت وقوع اشتباه، اصلاح خطاها را برای کاربران تسهیل کنید.

اگر کاربران پیامد‌های عملکرد خود را به طور کامل درک نکنند یا نتوانند خطاهایشان را اصلاح کنند، ممکن است اشتباهات پر‌هزینه‌ای مرتکب شوند. پیشگیری از وقوع اشتباه، مستقیماً به کاهش خطرات احتمالی از سوی کاربرانتان منجر خواهد شد.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «پیشگیری از وقوع هرگونه خطا»

رعایت این شاخص مستلزم آن است که مطمئن شوید:

  • تمامی داده‌های ثبت شده برگشت‌پذیر باشند. یا
  • تمامی داده‌های ثبت‌شده، از نظر احتمال وقوع خطا بررسی شود و در صورت وجود اشتباه، به کاربران امکان اصلاح داده شود. یا
  • یک صفحه تأیید در پایان فرایند تکمیل فرم در نظر بگیرید که خلاصه‌ای از داده‌های وارد شده از سوی کاربران را نمایش دهد و کاربران بتوانند بعد از مطالعۀ خلاصۀ اطلاعات وارد شده، با انتخاب یک کلید تأیید یا کادر علامت‌زدنی (checkbox)، آن را تصدیق کنند. همچنین امکانی برای تصحیح خطا‌های احتمالی یا لغو ارسال هم در اختیار کاربران قرار دهید.

نکته‌ها

  • این شاخص، موارد مطروحه در شاخص موفقیت ۳.۳.۴ – جلوگیری از بروز خطا را با جزئیات بیشتری تبیین می‌کند.
  • این شاخص، افزون بر ارسال، بر حذف داده‌ها هم تأکید می‌کند.
  • اگرچه کاربستِ یکی از تکنیک‌های بالا برای انطباق با این شاخص کافی است اما بهتر آن است که هر چند مورد از تکنیک‌ها را که برایتان مقدور است، در وبسایتتان به‌کار بگیرید.
  • در پایان فرایند تکمیل فرم، یک صفحه تأیید نمایش دهید که به کاربران امکان می‌دهد خلاصه‌ای از آنچه که در فرم وارد کرده‌اند را مشاهده کنند (مخصوصاً در مواقعی که فیلد‌ها در چند صفحه گوناگون توزیع شده‌اند).
  • فرم‌ها را به صورت درون خطی اعتبار‌سنجی کنید و در صورت نادرست بودن ورودی، پیام‌هایی مبنی بر وجود خطا اضافه کنید. نحوه رفع اشتباهات را دقیق و کامل توضیح دهید.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی