موارد جایگزین را برای لایو صوتی مهیا کنید.

توضیحات

برخی از کاربران دارای اختلالات شنوایی ممکن است برای استفاده از محتوای لایو صوتی احتیاج به جایگزین‌هایی داشته باشند.

روش انطباق با شاخص «لایو صوتی»

  • برای لایو صوتی، زیرنویس بگذارید؛ یا
  • اگر لایو بر مبنای یک متن از پیش نوشته شده برگزار می‌شود، در مکانی نزدیک به محتوای اصلی، لینکی به منظور دسترسی به آن متن تعبیه کنید.

نکته‌ها

برای افزودن زیرنویس به لایو صوتی، نیاز به یک نرم‌افزار تخصصی و یک اپراتور حرفه‌ای دارید. این کاری نیست که بتوان بدون آموزش آن را به طور دقیق انجام داد.

اگر بتوانید به جای لایو صوتی از لایو تصویری استفاده کنید، اکنون بسیاری از پلتفرم‌های لایو تصویری، قابلیت زیر‌نویس خودکار را هم در اختیارتان می‌گذارند.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی