حداقل اندازهٔ ورودی‌های نشان‌گر (Pointer inputs)، دستکم ۲۴ در ۲۴ پیکسل در CSS است.

توضیحات

کاربران دارای اختلالات حرکتی، چنانچه منطقهٔ هدف کوچک (Target Size) باشد، ممکن است در استفاده از عناصر مشکل داشته باشند. این کاربران ممکن است در هدف گیری یا ثابت نگه داشتن یک نشان‌گر با مشکل مواجه شوند. مناطق هدف بزرگ‌تر به این کاربران کمک می‌کند تا با کنترل‌ها و عناصر تعامل داشته باشند.

روش انطباق با شاخص «مختصات هدف»

اطمینان حاصل کنید که مختصات مناطق هدف برای همهٔ ورودی‌های نشان‌گر دستکم ۲۴ در ۲۴ پیکسل در CSS است.

موارد استثنا

  • زمانی که فاصله با هر هدف همجوار دیگر، دستکم ۲۴ پیکسل در CSS باشد.
  • وقتی هدف، یک جمله یا بلوک از متن درون خطی (Inline text) باشد (مانند هایپر لینک‌های اینترنتی).
  • زمانی که نمایش هدفی که الزامات را برآورده نکرده، ضروری باشد.

نکته‌ها

ایجاد فاصلهٔ ۲۴ در ۲۴ پیکسل در CSS در میان اهداف، انطباق با شاخص ۲.۵.۵ «مختصات هدف» در سطح AAA را در پی خواهد داشت.

به خاطر داشته باشید که لفظ «نشان‌گر»، هم موس و هم لمس را دربر می‌گیرد.

اگرچه یک حداقل برای اندازه در نظر گرفته می‌شود، اما هرچه کنترل بزرگتر باشد، استفاده از آن برای همه آسان‌تر است.

بزرگ‌تر کردن کنترل‌های پر‌کاربرد یا مهم را در دستور کار بگذارید.

دقت کنید کنترل‌ها را نزدیک لبهٔ صفحهٔ نمایش قرار ندهید زیرا ممکن است دسترسی به آن برای برخی از کاربران دشوار‌تر باشد.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی