مقاله

  • جولای؛ ماهِ «تَکریم ناتوانی» در جهان، disabilitypride#

    جولای؛ ماهِ «تَکریم ناتوانی» در جهان، disabilitypride#

    تفاخر به ناتوانی مفهومی است که در آن، افرادِ دارای ناتوانی و کم‌توانی، تمام هویت خود را که شامل ناتوانی و کم‌توانی‌ نیز می‌شود، در آغوش می‌گیرند. ماهِ «تَکریم ناتوانی» در جهان، به تجلیل از جامعهٔ ناتوانان و تقویت صدای آن‌ها، معرفی فعالیت و دستاوردهای آن‌ها اختصاص دارد. همچنین فرصتی برای اشاعه قبیح‌پنداری توانمندگرایی و…

    دسته‌بندی: