برچسب: راهبردها


  • شیوه‌نامۀ دسترسی‌پذیری محتوای وب (WCAG) و راهبردهای سیزده‌گانه

    راهبرد‌های ۱۳ گانه شیوه‌نامه دسترسی‌پذیری

    در شیوه‌نامۀ دسترسی‌پذیری محتوای وب WCAG، چهار اصل گنجانده شده که این چهار اصل هم در نسخه ۲.۱ به سیزده راهبرد (Guideline) تقسیم می‌شوند. آنچه در ادامه می‌آید، معرفی این راهبردها، البته بدون در نظر گرفتن جزئیات هفتادو‌هشت‌گانه است. شیوه‌نامه‌های WCAG 2.1 به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول که جنبه قانون دارند و حتماً…