محتوای ویدئویی ضبط شده را به زبان اشاره هم ترجمه کنید.

توضیحات

کاربران دارای آسیب شنوایی، از اینکه محتوای صوتی ویدئو‌ها را به زبان اشاره ترجمه کنید، منتفع خواهند شد. حقیقت این است که آن دسته از کاربرانی که زبان اشاره، زبان اولشان است، در خواندن زیرنویس‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.

زبان اشاره همچنین نسبت به زیرنویس‌های نوشتاری سریع‌تر تفسیر می‌شود و می‌تواند احساسات و لحن را بسیار بهتر منتقل کند.

روش انطباق با شاخص «زبان اشاره برای محتوای از پیش ضبط شده»

برای ویدئو یک نسخهٔ جایگزین در نظر بگیرید که ترجمهٔ زبان اشاره در آن گنجانده یا به صورت تصویر در تصویر تعبیه شده باشد. لینک ویدئوی جایگزین را در نزدیک‌ترین مکان ممکن به نسخهٔ اصلی ویدئو قرار دهید.

نکته‌ها

پرسش اساسی این است که از کدام زبان اشاره استفاده کنیم؟ هر کشور، زبان اشارهٔ منحصر به خود را دارد. حتی انگلیسی و آمریکایی با وجود شباهت‌های زبان نوشتاری، کاملاً از هم متمایز هستند.

بهترین تصمیم این است که زبان اشارهٔ کشور خودتان را ملاک قرار دهید یا چنانچه وب‌سایتتان چند زبانه است، بررسی کنید که بیشترین بازدیدکنندگانتان از کدام کشور هستند و ترجمه را به زبان اشارهٔ آن کشور فراهم کنید.

شما باید یک مترجم برای ویدئو‌هایتان بیابید و استخدام کنید.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی