شیوه‌نامه «ژست‌ انگشت‌ها روی صفحات لمسی به عنوان نشان‌گر (Pointer Gestures)» ناظر بر این نکته است که باید برای حرکت‌های مبتنی بر ژست‌های چند انگشتی (Multi-point gesture) یا کشیدن انگشت در مسیری مشخص روی صفحات لمسی (Path-based gestures)، راه جایگزینی در نظر گرفته شود که بتوان آن‌ها را فقط با یک انگشت و Tab کردن صفحه هم انجام داد.

توضیحات

برخی کاربران قادر نیستند ژست‌های انگشت را روی صفحات لمسی به روشی درست و کارآمد انجام دهند و همین موضوع می‌تواند تعامل آن‌ها را با وب‌سایت‌هایی که از ژست‌های لمسی استفاده می‌کنند، دچار مشکل کند. برای حل این مشکل، کاربران ممکن است از انواع فناوری‌های کمکی که با صدا یا حرکت چشم کنترل می‌شود بهره بگیرند.

ژست‌‌های انگشتی مبتنی بر کشیدن یا ژست‌های چند انگشتی ممکن است به‌طور خاص برای برخی کاربران مشکل‌آفرین باشد. منظور از ژست‌های چند انگشتی (Multi-point gesture)، نوعی از حرکت است که همزمان نیازمند دو یا چند انگشت باشد؛ مثلاً نزدیک کردن دو انگشت به هم (A two-finger pinch) یا دور کردن آن‌ها از هم (Zoom gesture) و یا کشیدن یک یا دو انگشت همزمان روی صفحه لمسی (Swipe).

کشیدن انگشت در مسیری مشخص روی صفحات لمسی ( Path-based gestures) هم می‌تواند شامل رسم یک شکل یا کشیدن انگشت در میان آیتم‌های یک اسلاید از تصاویر (Carousel) باشد.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «ژست‌ انگشت‌ها به عنوان نشان‌گر»

اگر در جایی مجبور به استفاده از ژست‌های چند انگشتی شدید، حتماً جایگزینی تعبیه کنید تا کاربران بتوانند عملیات مورد‌نظر را فقط با استفاده از یک انگشت هم انجام دهند.

برای مثال:

  • در جایی که نقشه‌ها از نزدیک یا دور کردن دو انگشت استفاده می‌کنند، می‌توانید از کنترل‌هایی نظیر + و – که با یک کلیک یا لمس یک انگشت کار می‌کند، بهره بگیرید.
  • در اسلایدهای تصاویر (Carousel) هم که با مجموعه‌ای از حرکات کشیدنی کار می‌کنند، می‌توانید دکمه‌هایی نظیر «حرکت رو به جلو (Forward)» یا «حرکت رو به عقب (Back)» را تعبیه کنید.

موارد استثنا

جایی که گریزی از استفاده از حرکت‌های مبتنی بر ژست‌های چند انگشتی یا حرکت‌های کشیدنی نباشد؛ مثلاً درج امضا در یک سند.

نکته‌ها

این کار، چیزی فراتر از فراهم آوردن یک کنترل (یک دکمه یا لینک) قابل دسترسی با صفحه‌کلید است؛ چراکه برخی کاربران نشان‌گر‌ها (Pointes) را به صفحه‌کلید ترجیح می‌دهند. کاربری که از نشان‌گر چشمی استفاده می‌کند، ترجیح می‌دهد به یک نقطه اشاره کند تا اینکه بخواهد به‌کمک صفحه‌کلید آن را انتخاب کند.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی