شاخص موفقیت ۳.۲.۱ – در حالت فوکوس

عناصر صفحه نباید با دریافت فوکوس تغییر کنند.

توضیحات

همه کاربران هنگام پیمایش یک وب‌سایت به قابلیت پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. اگر عناصر آن‌طور که انتظار دارند عمل نکنند، ممکن است دچار سردرگمی شوند.

مشخصاً، وقتی فوکوس موس یا کیبورد بر روی یک عنصر قرار می‌گیرد، آن عنصر نباید دستخوش تغییر شود (چیزی که آن را با عنوان «تغییر در حالت فوکوس» می‌شناسیم)؛ این اتفاق ممکن است کاربران را دچار سردرگمی کند.

تغییر فوکوس به‌ویژه برای کاربرانی که با صفحه‌کلید پیمایش می‌کنند و همچنین افرادی که ناتوانی‌های بینایی یا محدودیت‌های شناختی دارند، مشکل‌ساز است.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «در حالت فوکوس»

  • اطمینان حاصل کنید که هیچ عنصری صرفاً با دریافت فوکوس تغییر نمی‌کند.
  • از تغییرات رفتاری و بصری اجتناب کنید.

مطمئن شوید که:

  • لینک‌ها با قرار گرفتن فوکوس اجرا نمی‌شوند؛ و
  • فرم‌ها بدون اینکه کاربران آن‌ها را به کمک دکمه‌هایی نظیر «ثبت» تأیید نکنند، خودکار ثبت نمی‌شوند؛ و
  • هیچ پاپ آپ خودکاری وجود ندارد؛ و
  • فوکوس، خودکار بر روی یک عنصر دیگر قرار نمی‌گیرد؛ و
  • هیچ عمل دیگری که تنها با فوکوس انجام می‌شود، باعث تغییر صفحه نمی‌شود.

نکته‌ها

  • اغلب وب‌سایت‌های خوش‌ساخت، به‌صورت پیش‌فرض هیچ کدام از این مشکلات را ندارند. شما باید موضوع تغییر در هنگام فوکوس را به‌طور ویژه در نظر داشته باشید.
  • راه آسان برای بررسی این موضوع این است که موس را از رایانه جدا کنید و سعی کنید کار‌ها را فقط با کیبورد انجام دهید؛ اگر چیزی در هنگام فوکوس حرکت یا تغییر کرد یا ثبت و اجرا شد، آن را اصلاح کنید.

موارد استثنا

اگر موضوع زمینه (Context) تغییر نکند، عناصر می‌توانند در هنگام فوکوس تغییر کنند. مثلاً می‌توانید از یک منوی پویا در وب‌سایت خود استفاده کنید، از آن نوع که وقتی موس را روی یک آیتم می‌برید، گزینه‌های پیمایش پایین می‌آیند. این به‌منزله تغییر زمینه نخواهد بود.

به‌عنوان یک نمونهٔ دیگر می‌توان «وضعیت سیستم در حالت نشان‌گر روی یک لینک» را در نظر گرفت که این هم جزو مصادیق تغییر زمینه محسوب نمی‌شود.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید:

شاخص موفقیت: On Input

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی