هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد توصیه هایی برای نحوه طراحی و استفاده از جایگزین های متنی برای محتوای غیر متنی جهت بهره بری بهینه افراد کم توان خصوصا نابینایان از صفحات وب دارای محتوای غیرمتنی می باشد. گرچه این توصیه ها مطابق نیازهای افراد کم توان و نابینا توسعه داده شده است می توان از این توصیه ها برای طیف وسیع تری از کاربران ،در زمینه های مختلف استفاده نمود.

این استاندارد مجموعه ای از مفاهیم و کارکردها را معرفی می کند که می توان آن‌ها را به عنوان جایگزین متنی پیاده‌سازی نمود تا برای این جایگزین‌های متنی دسترسی بیشترین محدوده ممکن از کار استفاده شود.

مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است  که در متن این استاندارد به انجا ارجاع داده شده است بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محصوب می شود. درمورد مراجع دارای تاریخ چاپ ویا تجدیدنظر واصلاحیه های بعدی این مدارک مورد نظر نیست

معهذا بهتر است کاربران ذی‌نفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین تجدیدنظر واصلاحیه‌های مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ و یا تجدیدنظر آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدرک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

  1. Non-text Content Understanding SC 1.1.1
  2. ARIA6: Using aria-label to provide labels for objects
  3. H53: Using the body of the object element
  4. ARIA15: Using aria-describedby to provide descriptions of images (ARIA)

چگونگی استفاده از جایگزین‌های متنی

یک توضیح کوتاه می‌تواند، مطالب مختلف یا اطلاعات بیشتری را از محتوای غیرمتنی منتقل کند. می‌خواهیم در اینجا توضیح دهیم که چگونه اطلاعات عمده یا حجیم غیرمتنی توسط یک جایگزین متنی ارائه می‌شود. در این روش ابتدا باید محتوای غیرمتنی‌ را حذف کرده و با یک محتوای متنی جایگزین کنیم و محتوای غیرمتنی‌ را از کارکرد خودش که در حال ارائه اطلاعات بود ساقط کنیم. این جایگزین متنی لزوما باید به توصیف محتوای غیرمتنی بپردازد. متن جایگزین دقیقا باید همان اطلاعاتی را منتقل کند که یک محتوای غیرمتنی منتقل می‌کرد. در صورتی که به‌طور کامل این امر انجام شود یک جایگزین متنی به صورت کامل با اطلاعاتی که بنا بوده به کاربر انتقال داده شود، سازگار خواهد بود. در غیر این صورت، جایگزین متنی با محتوای غیرمتنی هم‌خوانی ندارد.

در صورت امکان می‌توانیم از جایگزین‌های متنی کوتاه برای شرح محتوای غیرمتنی استفاده کنیم. ولی اگر امکان استفاده از محتواهای متنی کوتاه وجود نداشته باشد. یعنی نتوانیم اطلاعات را به صورت متنی کوتاه و منتقل کنیم، ما باید از جایگزین‌های متنی بلند استفاده کنیم که در آن‌ها توضیحات اضافی بیشتری از محتوای غیرمتنی آمده باشد.

یک جایگزین متنی باید با محتوای غیرمتنی هم‌خوان باشد. در صورتی‌که ما محتوای غیرمتنی را حذف کنیم و یک جایگزین متنی برایش بنویسیم نباید به اطلاعات صفحه یا ساختار محتوایی صفحه‌ی وب آسیب برسانیم و جایگزین متنی باید به‌طور کامل عملکرد اطلاع‌رسانی خودش را در پیوست با سایر عناصر صفحه داشته باشد. در صورتی که بخواهیم به درستی یک جایگزین متنی را جایگزین یک محتوای غیرمتنی بکنیم باید در ابتدا از خودمان این سوال‌ها را بپرسیم.

سوالات راهبردی

  • اولین سوال: محتوای غیرمتنی چرا در این‌جا قرار دارد؟ و حضورش در این قسمت چه کاربردی دارد؟
  • دومین سوال: این محتوای غیرمتنی چه اطلاعاتی را ارائه می‌دهد؟
  • سومین سوال: محتوای غیرمتنی به دنبال چه هدفی است؟
  • چهارمین سوال: اگر می‌خواهیم این محتوای غیرمتنی را با جایگزین‌های متنی، جایگزین کنیم باید از چه عبارت، چه کلمات و یا چه جملاتی برای انتقال پیام استفاده کنیم؟

اساسا لازم نیست برخی از محتواهای غیرمتنی در صفحه‌ی وب وجود داشته باشند. این محتوا می‌تواند یک عکس یا یک کنترل متنی باشد که لزومی بر وجودش در صفحه‌ی وب نیست. هنگامی که یک طراح وب می‌خواهد یک محتوای غیرمتنی را با محتوای متنی جایگزین کند، باید به این سوال پاسخ دهند که آیا وجود این محتوا ضرروی است یا خیر؟ اگر صرفا محتوای غیرمتنی، جنبه‌ی زیبایی دارد و مهم نیست، پیشنهاد می‌شود که از این محتوای متنی استفاده نشود. چرا که افراد عادی و افراد کم‌توان و خصوصا افراد کم‌توان بینایی نسبت به معماری محتوایی صفحه‌ی وب، دچار تناقض ماهیتی و شناختی می‌شوند. اگر محتوای غیرمتنی می‌بایست در صفحه‌ی وب حضور داشته باشد باید نسبت به نوع کاربری آن تفکر کنیم و حداکثر این کاربری را در جایگزین متنی داشته باشیم. دومین سوالی که باید یک طراح وب در مورد به‌ کارگیری جایگزین متنی  از خود بپرسد، این است که اگر لزوم به کارگیری محتوای غیرمتنی برای ما مسجل شد باید به این نکته پی‌ببریم که این محتوای غیرمتنی چه نوع اطلاعاتی را به لحاظ بصری یا شناختی به کاربران خود منتقل می‌کند؟ نوع طراحی محتوای غیرمتنی به ویژه برای کم‌توانان شنوایی یا ناشنوایان بسیار مهم است. چرا که یک شی بصری و یک موضوع دیداری می‌تواند در خیلی از مواقع اطلاعاتی را که یک متن بلند برای یک ناشنوا نمی‌تواند انتقال بدهد به این طیف از افراد کم‌توان ارائه بدهد. بنابراین این‌که طراحان در مورد اطلاعات محتوای غیرمتنی بیاندیشند، بسیار لازم است. به‌خصوص در مورد کم‌توانان شنوایی و شناختی لازم است که طراحان وب به این نکات توجه کنند. سومین سوال این است که محتوای غیرمتنی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ تفاوت این سوال با سوال قبلی در این است که سوال قبلی به دنبال اطلاعات محتوای غیرمتنی بود و این سوال به دنبال هدف این محتوا است. هدف در مهندسی طراحی وب بیان‌گر خدمات و سرویس‌هایی است که باید به کاربر ارائه بدهد. این موضوع خصوصا امروزه که بحث معماری‌هایی نظیر معماری مبتنی بر سرویس باب است، پویایی خاصی را دارد.

یک محتوای غیرمتنی باید بیان‌گر سرویسی باشد که نماد آن سرویس و آن محتوا است. یعنی زمانی که کاربر نسبت به محتوای غیرمتنی واکنش نشان می‌دهد یا کلیک می‌کند و صدا یا ویدئویی اجرا می‌شود، به دنبال چه هدفی است؟ برای مثال اگر محتوای غیرمتنی، یک فایل ویدئویی است باید حتما یک سمبل دایره که وسطش مثلث است، سمبل دکمه پخش است، وسط این محتوای صوتی یا ویدئویی باشد تا یک فرد ناشنوا بفهمد که هدف از ارائه این فایل پخش صدا یا ویدئو است.

 در مورد محتواهای غیرمتنی دیگر مانند باکس‌های متنی یا دکمه‌های فرم‌های اینترنتی و غیره نیز دقیقا به همین شکل است. چهارمین سوالی که باید یک طراح از خود بپرسد این است که اگر بخواهد از جایگزین‌های متنی برای افراد کم‌توان استفاده کند این جایگزین‌های متنی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ منظور از خصوصیات ادبیات، جملات یا کلماتی است که در محتوای جایگزین متنی استفاده می‌شود. بحث این است که طراح وب در استفاده از جایگزین‌های متنی باید به این موضوع اشراف داشته باشد که مخاطبان او شاید کم‌توانان شنوایی باشند برای این‌ طیف مخاطبان باید یک سری استانداردها رعایت شود. در کنار این طیف، باید برای طیف کم‌توانان یادگیری هم فکری شود. اگرچه در ابتدا اساس جایگزین‌های متنی برای استفاده‌ی نابینایان بود. اما در کنار نابینایان، کم‌توانان یادگیری جهت درک مفهوم و مطلب نیاز به استانداردسازی دارند. برای نمونه طراح صفحات وب باید بداند که جامعه‌ی هدف کم‌شنوایان یا ناشنوایان دارای دایره‌ی لغوی کاملا محدودی هستند. طراح وب باید این توانایی را داشته باشد که به لحاظ ادبی، از کلمات و ادبیات کاملا ساده و رسا استفاده کند. در صورتی که این توانایی را نداشته باشد و نتواند از کلمات ساده به جای توضیحات پیچیده استفاده کند. جایگزین‌های متنی برای افراد ناشنوا اثر عکس دارند و آن‌ها را دچار عدم درک مفهوم می‌کند.  به همین خاطر استفاده از عبارات و کلمات و جملات در انتقال پیام به واسطه‌ی جایگزین‌های متنی بسیار مهم است. بنابراین همواره یک طراح، به‌روزرسان و اپراتور باید به این نکات توجه کند.

انتخاب کلمات و عبارت‌ها در جایگزین‌های متنی

گاهی اوقات محتوای غیرمتنی ما شامل اطلاعات یا اشکال مهمی هستند جایگزین متنی‌ای که قرار است جایگزین محتوای غیرمتنی بشود باید حتما این کلمات و عبارت‌های توضیحی از محتوای غیرمتنی را دربر داشته باشد. اولویت با جایگزین‌های متنی کوتاه است. اما در صورتی که جایگزین‌های متنی کوتاه توانایی توصیف محتوای غیرمتنی را نداشته باشند ما ناگزیریم که از جایگزین‌های متنی بلند استفاده کنیم تا اطلاعات به صورت کامل منتقل شود.

در مواقعی که محتوای غیرمتنی ما بیان‌گر یا نماد اطلاعات مهمی است یا شکل مهم و قابل توجهی را نمایش می‌دهد باید برای آن اطلاعات یا اشکال مهم جایگزین متنی ایجاد کرد. کلمات یا عبارت‌هایی که در جایگزین متنی استفاده می‌‌شود بسیار مهم است. تصور کنید که اطلاعات محتوای غیرمتنی ما شامل یک نمودار یا یک نقشه‌ی مهم یا یک تصویر از یک جدول باشد مثلا تصویر جدول مندلیف در شیمی، در چنین مواقعی که بسیار اتفاق می‌افتد طراح وب باید عبارات یا کلمات کلیدی مطابق با محتوای غیرمتنی را استفاده کند. برای تولید این عبارات متنی، طراح باید شناخت کامل و دقیق و فنی از محتوای غیرمتنی داشته باشد یا از مدیر وب‌سایت بخواهد توضیحات متنی منسجم و ساختارمندی درباره‌ی محتوای غیرمتنی به او بدهد. در عین حال که باید طراح جایگزین متنی را ایجاد کند، باید انسجام و ساختار این جایگزین را نسبت به انسجام و ساختار محتوای غیرمتنی رعایت کند. مثلا در جدول مندلیف حداقل باید تعداد و نوع عناصر توضیح داده شود یا اگر از نمودارهای مقایسه‌ای استفاده می‌شود، باید توضیحاتی در مورد ستون‌های نمودارها ارائه شود و بیان شود که مقصود از نمایش این نمودار مقایسه‌ای چیست؟ تا یک فرد نابینا بتواند با کمک نرم‌افزارهای متن‌خوان مفهوم محتوای غیرمتنی را متوجه بشود. به هر حال طراح موظف است بیشترین مفهوم را در بهترین روش به جامعه هدف انتقال دهد.

جایگزین متنی برای محتوای چند رسانهای

به‌طور کلی محتوای غیرمتنی می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند؛ فایل‌های صوتی، تصاویر یا انیمیشن‌ها. جایگزین‌های متنی می‌توانند انتخاب مناسبی برای محتوای غیرمتنی باشند. برای مثال می‌توانند جایگزین فایل‌های صوتی تصویری درون وب باشند. همچنین می‌توانند به صورت بلند یا کوتاه نوشته شوند.

در پاره‌ای موارد محتوای غیرمتنی یک سری فایل صوتی، تصویری و انیمیشن است. این نوع محتوای غیرمتنی به دو دسته تقسیم می‌شوند. محتوای غیرمتنی استاتیک یا محتوای غیرمتنی داینامیک. محتوای غیرمتنی استاتیک شامل تصاویر، عکس‌ها، نقشه‌ها و نمودارهاست که ثابت است و تغییری در واحد زمان در آن رخ نمی‌دهد. در این نوع محتوا باید جایگزین متنی‌ای که تعریف شود که صرفا یک شی یا موضوع ثابت و ساکن را توضیح دهد. اما در مورد محتوای غیرمتنی داینامیک یا پویا بحث جایگزین‌های متنی متفاوت است چرا که طراح وب باید برای متغیرهایی در محتوای غیرمتنی که در واحد زمان تغییر می‌کنند، جایگزین‌های متنی ارائه دهد. مثلا یک طراح وب اگر یک فایل صوتی را قرار است در صفحه‌ی وب استفاده کند محتوای فایل صوتی را باید کاملا بشناسد و ترجیحا محتوای فایل صوتی باید بتواند مکتوب در صفحه‌ی وب یا صفحه‌ی مستقل از صفحه‌ی وب وجود داشته باشد تا یک کاربر بتواند به محتوای فایل صوتی به صورت متنی دسترسی پیدا کند. اگر هم محتوای فایل صوتی بخواهد به صورت متن پیاده‌شده بیاید، همواره باید به تناسب میزان درک جامعه‌ی هدف، از واژگان و عبارات استفاده شود. مگر این‌که فایل صوتی، یک اثر فاخر باشد؛ مثلا دکلمه‌ی یک شعر، شعر نو یا شعر کهن. در این گونه موارد توصیه می‌شود که حد ادبی در جایگزین متنی استفاده شود تا کمترین آسیب را به اصل اصالت یک اثر بزند. یا در این‌گونه موارد طراح وب می‌تواند در جایگزین متنی ذکر کند که این فایل صوتی مبتنی بر متن فاخر ادبی است و امکان جایگزینی متنی ساده وجود ندارد یا ارجاع بدهد به جای دیگری یا عینا آن فایل صوتی را بدون کم و کاستی به صورت متنی پیاده کند.

اما در مواردی که محتوای غیرمتنی داینامیک یک فایل صوتی و تصویری و ویدئویی بود که ضمن دارا بودن صدا، دارای عناصر اشاره‌ای و مکانی است. بنابراین علاوه بر صدا باید داده‌های مکانی و حالت‌های افراد نیز به کاربر منتقل شود. در چنین شرایطی علاوه بر این‌که جایگزین متنی باید شرح گفت‌وگوها یا صداهای موجود در فایل غیرمتنی را نمایندگی کند و بیان‌گر این شرح‌ها باشد باید به سطحی از اتفاقات بصری داخل فایل ویدئویی نیز اشاراتی شود، این اشارات شامل قید مکان و قید حالت است.

طراح وب یا اپراتور وب‌سایت باید متن جایگزین متنی برای یک فایل ویدئویی را طوری طراحی کند که حدود حالت و مکان در متن گنجانده شود. برای مثال ویدئویی از یک صحنه‌ی صحبت کردن و قدم‌زدن افراد در محیط بازی در فصل سرما در حالی  برف یا باران می‌بارد را در نظر بگیرید. باید نوع فصل، نوع فضا و هوای جوی، حالت‌هایی که انسان‌های زیر برف دارند، سخنانی که رد و بدل می‌شود را در جایگزین‌های متنی بلند بیایند. 

جایگزین‌های متنی را می‌توان برای ویدئوها یا فایل‌های صوتی یا ویدیویی که از قبل ضبط و ایجاد شده‌اند استفاده کرد و یا فایل‌های ویدئویی یا صوتی‌ای که به صورت همزمان یا زنده در درون وب در حال پخش شدن است. همچنین محتوای غیرمتنی می‌تواند شامل ورودی‌ها یا فرم‌های اینترنتی باشد که با کاربر در ارتباط هستند. مانند دکمه‌های تایید یا تصاویری که در طراحی فرم به جای دکمه‌ی ثبت یا ذخیره استفاده می‌شوند. در مورد تصاویر متحرکی که در قالب فرم استفاده می‌شوند نیز باید گفت در کنار این تصاویر و دکمه‌ها باید توضیحاتی مبتنی بر متن نیز قرار بگیرند تا کاربرهای کم‌توان بتوانند از آن‌ها استفاده کنند یا نابینایان بتوانند توضیحاتی را به صورت صوتی با ابزارهای کمکی بشنوند. همچنین جایگزین‌های متنی می‌تواند برای رسانه‌های مبتنی بر زمان نیز مناسب باشند. که باید طوری طراحی شوند که برای جامعه‌ی کاربران کم‌توان قابل دسترس باشند.

جایگزین متنی برای محتوای چندرسانه ای همزمان

در مواردی باید برای فایل‌های صوتی و تصویری که به صورت زنده و هم‌زمان در صفحه‌ی وب اجرا می‌شوند، جایگزین متنی تهیه شود. مثل سمینارهای آنلاین یا سخنرانی‌هایی مهمی که از طریق اینترنت به صورت زنده پخش می‌شوند یا مسابقات ورزشی که دارای امکان پخش اینترنتی هستند. در چنین مواردی نیازمند یک ضابطه‌ی مبتنی بر برنامه‌ نویسی اچ تی ام ال است. یکی از روش‌هایی که می‌توان در این‌گونه موارد از آن استفاده کرد این است که امکانی را فراهم کرد تا اپراتور سایت تقریبا هم‌زمان بتواند به صورت متنی توضیحاتی را در مورد اتفاقات در جریان، کنار فایل صوتی یا ویدئویی بگذارد. به‌طور کلی برای این‌که استفاده‌ از جایگزین‌های متنی برای فایل‌های ویدئویی یا صوتی، به طراحان وب توصیه می‌شود از جایگزین‌های متنی کوتاه یا توضیحات متنی کوتاه استفاده کنند یا برای این‌که این کار روند فرسایشی ایجاد نکند توصیه می‌شود که در بازه‌ی زمانی مشخصی مثلا اگر این سخنرانی یا فیلم ویدئویی حدودا یک ساعت است در بازه‌ی زمانی هر پنج یا ده دقیقه شرحی از وقایعی که در آن محتوا رخ داده است به صورت متنی یا ساده در توضیحات متنی بلند ارائه شود. توصیه می‌شود که طراحان وب صرفا استراتژی متنی خود را بر رخ‌دادهایی که در فایل صوتی و تصویری رخ می‌دهد، متمرکز کنند. این در شرایطی است که محتوای صوتی یا ویدئویی ما دارای اتفاقات تصادفی باشد مثلا در بازی فوتبال رخ‌دادهای مشخصی صورت می‌گیرد، مثل گل، خطا، آفساید و… این سه توصیه‌ای است که برای جایگزین‌های متنی در زمینه‌ی فایل‌های صوتی و تصویری داینامیک می‌توان به طراحان وب داشت.

جایگزین متنی برای کنترل های ورودی

طراحان وب برای کنترل ها و اشیاء ورودی و همچنین فرم های اینترنتی جایگزین متنی تعریف می کنند که این جایگزین متنی می بایست شرح دهنده نوع و جایگاه محتوایی کنترل یا ورودی ها باشد. برای نمونه اگر کنترلی که ما در صفحه وب به آن نیاز داریم یک text box باشد.  محتوای جایگزیینن متنی باید شامل موارد زیر باشد:

موارد استفاده از آن text box باید در جایگزین متنی بیان شود پس از آن باید عنوان text box در جایگزین متنی لحاظ گردد همچنین در جایگزین متنی نوع ورودی ای که باید در text box نوشته شود مشخص گردد و اگر قرار باشد در text box از داده های خاص استفاده شود حتما فرمت این داده های خاص  در جایگزین متنی بیان گردد.

باید کاربران کم‎توان بتوانند در یک صفحه‌ی وب که رسانه‌ی صوتی یا تصویری قرار دارند تصمیم بگیرند که از کدام استفاده کنند. اساسا یک تیتر متنی در کنار فایل صوتی یا تصویری باید گنجانده شود تا افراد کم‌توان خصوصا کم‌توانان بصری قبل از اجرای آن محتوای صوتی یا تصویری، بدانند محتوای آن فیلم یا صوت چیست. یکی دیگر از انواع محتوای غیرمتنی، محتوای صوتی زنده و محتوای تصویری زنده است. مانند سخنرانی‌ها یا سمینارهایی که به صورت تحت وب پخش می‌شود. این‌ها نیز باید جایگزین متنی داشته باشند. البته تولید جایگزین متنی برای محتوای غیرمتنی تصویری  بسیار مشکل است و تدبیر زیادی لازم دارد. با این حال طراحان صفحات وب باید بتوانند  از جایگزین‌های متنی برای ویدئو و صوت‌های زنده استفاده کنیم.

جایگزین متنی برای فایل هایی خارجی اجرایی

 تصور کنید که آزمون آنلاینی در زمینه املا و دیکته دارید. دیکته گفتن یک فرآیند اساسا گفتاری است.  یا این‌که بعضی از محتواها در قالب فایل‌های اجرایی است نظیر swf (فایل‌های پلیر فلش) که عموما در بحث آموزش مجازی از این فایل‌ها استفاده می‌شود. طراح یا توسعه‌دهنده‌ی سایت باید این ملزومات را به‌گونه‌ای درست کند که کاربران کم‌توان بتوانند از محتواهای مبتنی بر آزمون یا مبتنی بر فایل‌های اجرایی بهره‌مند شوند. گاهی اوقات محتوای غیرمتنی بسیار کلیدی است. مثلا محتوای غیرمتنی ما شامل یک کنسرت یا یک سمفونی فاخر و یا یک اثر نقاشی فاخر است. اساسا جایگزین‌های متنی باید به گونه‌ای نوشته بشوند که به‌طور کاملا” دقیق این محتوای غیرمتنی را توضیح بدهند در این‌گونه مواقع طراحان صفحه وب باید از additional descriptive text یا متن توضیحات اضافی و بلند استفاده کنند و توضیحات دقیقی را در مورد آن اثر هنری به صورت نوشتاری به یک نابینا یا یک ناشنوا عرضه کنند.

یکی دیگر از اشیائی که در صفحات وب نیازمند به جایگزین های متنی هستند فایل های خارجی می باشند همانطور که شما به عنوان طراح وب می دانید این فایل ها زمانی استفاده می شود که نیاز به یک برنامه کاربردی خارج از محیطHTML می باشد و در واقع آن برنامه کاربردی برای اجرای فایل موردنظر نیازمند اجرا در قالب صفحات وب است در این گونه موارد طراحان وب می توانند به دو صورت جایگزین های متنی را ایجاد کنند

 راه اول این است که در زمان طراحی یا ایجاد محتوای فایل خارجی به مؤلفه های جایگزین متن توجه شود. در این روش در زمان تولید فایل به کمک ابزارهای تخصصی ایجاد جایگزین متنی در محیط برنامه ایجاد کننده فایل می توان جایگزین های متنی را ایجاد نمود. به یاد داشته باشید این روش زمانی استفاده می شود که طراح می خواهد محتوای جدیدی را بر اساس فایل خارجی ایجاد کند اما در شرایطی که فایل اجرایی خارجی به همراه محتوای خود از قبل ایجاد شده است و یا امکان تغییر محتوایی فایل اجرایی خارجی وجود ندارد طراحان باید از روش دوم استفاده نمایند

در این روش جایگزین های متنی را باید در کنار ایل اجرایی خارجی در صفحه وب و در قالب html ایجاد شود برای ایجاد این نوع از جایگزین های متنی باید از صفات جایگزین های متنی مانند ARIA-lable و ARIA-Descridey استفاده نمود

ارائه قدرت انتخاب بین object ها

زمانی که در یک صفحه وب از چند رسانه صوتی و تصویری مانند عکس فیلم و صدا استفاده میشود طراحان وب می بایست هم به لحاظ محتوایی و هم ئبه لحاظ ناوبری قدرت تصمیم گیری و انتخاب رسانه موردنظر را به کاربران کم توان بدهد برای اینکه کاربران کم توان قدرت تصمیم گیری در قبال رسانه های صوتی و تصویری را داشته باشند باید قبل پخش رسانه صوتی و تصویری از طریق صفحه وب به محتوای رسانه مورد نظر آشنایی اجمالی داشته باشند. این اتفاق صورت نمی گیرد مگر اینکه طراح صفحه وب به وسیله ایجاد جایگزین های متنی در کنار رسانه صوتی و تصویری امکان آشنایی با محتوای صوتی یا تصویری را برای کاربران کم توان فراهم سازد در مرحله بعد طراحان وب باید  قدرت انتخاب فایل صوتی و تصویری مورد نظر را به کاربران کم توان بدهد برای این کار طراحان می توانند با اضافه کردن صفت هایی جهت استفاده از صفحه کلید به تگ کنترل دکمه play رسانه صوتی یا تصویری قدرت انتخاب را به کاربران دهد.

گاهی اوقات محتوای غیرمتنی ما یک آزمون است و یا یک فایل اجرایی که در صفحه‌ی وب از آن‌ها استفاده می‌شود یا به صورتی است که فایل‌های صوتی و تصویری در قالب فایل‌های اجرایی نمایش داده می‌شود یا به گونه‌ای است که امکان استفاده از جایگزین‌های متنی به شیوه‌ی معمول وجود ندارد.

طراحان وب باید بدانند که مشکل اصلی کاربران کم توان توانایی تعامل با صفحات وب است لذا هر چقدر روزنه های تعاملی در صفحات وب بیشتر ایجاد شود کاربران کم توان بهتر می توانند اطلاعات و خدمات مربوط به صفحه وب را دریافت نمایند.

تنظیم:

کمیسیون فنی تدوين استاندارد «فناوری اطلاعات- زبان¬های برنامه¬نویسی، واسط‌های نرم‌افزاری محیط‌ها و سامانة آن‌ها