هدف از طراحی هر یک از اجزا باید از نظر برنامه‌نویسی کاملاً مشخص شده باشد.

توضیحات

کاربران اغلب ترجیحات شخصی خود را در مرورگر یا فناوری کمکی اعمال می‌کنند تا به آن‌ها در درک وب‌سایت‌ها کمک کند. با حصول اطمینان از قابل درک بودن اجزا توسط این فناوری‌ها، کاربران می‌توانند از وب‌سایت‌ها به بهترین نحوی که با نیازهایشان مطابقت دارد، استفاده کنند.

کاربران دارای اختلالات شناختی (مانند مشکلات حافظه، تمرکز، زبان و تصمیم‌گیری) از این رویکرد بهره‌مند می‌شوند. به عنوان مثال، آن‌ها ممکن است مرورگر خود را طوری تنظیم کنند که یک نماد (Icon) آشنا را به جای لینک پیمایش نمایش دهد یا نماد انتخابی شما را با نمادی که با سهولت بیشتری می‌تواند آن را شناسایی و درک کند، جایگزین کند. 

روش انطباق با شاخص «شناسایی هدف»

  • از نشانه‌گذاری ARIA برای تفکیک مناطق هر صفحه استفاده کنید
  • از نشانه‌گذاری HTML برای شناسایی لینک‌ها، آیکون‌ها و اجزای رابط کاربری استفاده کنید

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی

برچسب‌های به‌کار رفته در این مقاله:

دسته‌بندی موضوعی: