رعایت قانون «مشخص کردن هدف ورودی (Identify Input Purpose)» مستلزم آن است که هدف فیلد‌های ورودی، از نظر برنامه‌نویسی قابل تعیین باشد.

توضیحات

همه کاربران، به‌خصوص آن‌ها که دچار اختلالات شناختی هستند، از فیلد‌های ورودی که از نظر برنامه‌نویسی قابل تعیین باشند، منتفع می‌شوند. این قابلیت به فناوری‌های کمکی امکان می‌دهد هدف فیلد‌های ورودی را شناسایی کنند و آن‌ها را در قالبی که برای این گروه از کاربران مناسب‌تر باشد، نمایش دهند.

علاوه بر این، کاربران دارای اختلالات حرکتی (Motor impairments) هم از قابلیت تکمیل خودکار (Autocomplete) فرم‌ها بهره‌مند می‌شوند؛ چرا که نیاز آن‌ها را به حرکت کاهش می‌دهد.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «مشخص کردن هدف ورودی»

  • به کمک “Input type=“Type”, هدف هر یک از ورودی‌ها را مشخص کنید.
  • در جایی که مرورگر، اطلاعات را در اختیار دارد، از مقادیر مربوط به تکمیل خودکار فرم‌ها استفاده کنید تا مرورگر بتواند اطلاعات را به صورت خودکار در فیلد‌ها وارد کند.

نکته‌ها

فهرست کاملی از اهداف ورودی که هنگام طراحی باید مد‌نظر قرار گیرد، در نشانی 

www.w3.org/TR/WCAG22/#input-purposes

در دسترس شما قرار دارد.

هدف هر ورودی را دقیق مشخص کنید؛ مثلاً اگر در یک ورودی، کاربران قرار است تاریخ تولدشان را وارد کنند، علیرغم اینکه عدد ورودی در مقوله «تاریخ» دسته‌بندی می‌شود، بهتر است به جای برچسب «Date» از «BDate» استفاده کنید که مشخصاً مربوط به دریافت ورودی تاریخ تولد است.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی