واژه‌نامهٔ تخصصی


واژه‌نامهٔ تخصصیِ شیوه‌نامهٔ دسترسی‌پذیری به آن جهت مهیا شده است تا عزیزانی که در رشتهٔ دسترسی‌پذیری تمایل به تولید محتوای آموزشی، علمی و یا کاربردی دارند بتوانند همگام و همسو با شیوه‌نامهٔ فارسی دسترسی‌پذیری حرکت کنند و از انتشار برگردان‌های غیرمعمول و غیرقابل هضم برای فارسی‌زبانان جلوگیری‌ کنند. این واژه‌نامهٔ تخصصی به‌صورت دوره‌ای به‌روز‌رسانی می‌شود و نسخهٔ به‌روز‌رسانی آن در زیر نوشته خواهد است.

نسخه ۱.۰.۰ در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳ منتشر خواهد شد.