شاخص موفقیت ۲.۴.۳ – ترتیب فوکوس

رعایت «ترتیب فوکوس» (Focus order) مستلزم آن است که اجزای صفحه وب، فوکوس را در یک توالی منطقی دریافت کنند.

توضیحات

کاربران احتیاج دارند در وب‌سایت شما، راهشان را در قالب یک چیدمان منطقی و معنی‌دار پیدا کنند. شما می‌توانید این موضوع را با استفاده از «ترتیب فوکوس» در و‌‌ب‌سایتتان ساماندهی کنید.

این ترتیبی است که در آن، کاربران به اجزای وب‌سایت شما دسترسی پیدا می‌کنند. کاربرانی که برای پیمایش فقط از صفحه‌کلید استفاده می‌کنند یا برای استفاده از وب‌سایت به صفحه‌خوان متکی هستند، از ترتیبی که برای فوکوس اجزا در نظر گرفته‌اید تبعیت خواهند کرد؛ بنابراین، ضروری است ترتیب انتخابی شما، متضمن معنای منطقی و کاربرد‌پذیری باشد.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «ترتیب فوکوس»

اطمینان حاصل کنید که توالی انتخابی در هر صفحه، متضمن معنا و عملکرد صفحه است.

موارد استثنا

  • اگر کاربران شما بتوانند به همه عناصر صفحه دسترسی پیدا کنند، لازم نیست موارد پیچیده مانند نمودار‌های درختی دقیقاً بر مبنای ترتیب خاصی چیده شوند. تا زمانی که کاربران بتوانند، صفحه وب را بفهند و با‌ آن راحت کار کنند، ممکن است نیازی به ترتیب یکسان بین تمرکز عناصر (Focus order) و ترتیب خواندن برنامه‌نویسی شده صفحه (programmatically determined reading order ) نباشد. ممکن است چندین دستور خواندن منطقی برای محتوا وجود داشته باشد و ترتیب تمرکز بر عناصر صفحه‌، ممکن است با هر یک از آن‌ها مطابقت داشته باشد.
    با این حال، هنگامی که ترتیب خاص یک ارائه ظاهری محتوا با ترتیب خواندن برنامه‌نویسی شده صفحه متفاوت است، ممکن است کاربران یکی از این ارائه‌های ظاهری یا برنامه‌نویسی شده را درک نکنند یا نتوانند با آن کار کنند.
    تولیدکنندگان باید با دقت تمام این دسته از کاربران را در هنگام طراحی صفحات محصول فراگیر در نظر بگیرند.
  • اگر کاربران برای پیمایش در وب‌سایت شما نیازی به پیروی از یک دنباله خاص ندارند (مثلاً کولاژی از لینک‌ها یا عکس‌ها)، لزومی به اتخاذ یک ترتیب خاص وجود ندارد.

نکته‌ها

موس را از رایانه جدا کنید و ببینید آیا می‌توانید فقط به کمک کلید تب (Tab) بر روی اجزای گوناگون صفحه اعم از کادر‌های جستجو یا فرم‌ها قرار بگیرید و از آن‌ها استفاده کنید؟ مطمئن شوید که اجزای هر صفحه، از نظم معقولی در هنگام پیمایش، برخوردار باشند.

اگر موارد ذکر شده در شاخص موفقیت «صفحه‌کلید» ⇱ را لحاظ کرده باشید احتمالاً موارد مندرج در این بخش، خود‌به‌خود به‌درستی رعایت خواهند شد.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی