خطای ورودی پیش‌آمده توسط کاربران را به‌وضوح مشخص کنید.

توضیحات

همه اشتباه می‌کنند؛ حتی من و شما! با یک راهنمایی ساده می‌توانید کاری کنید که کاربران اشتباهاتشان را تشخیص بدهند و اصلاح کنند. هنگامی که کاربران در وب‌سایت شما اشتباه می‌کنند، راهنمایی‌های به‌موقع و واضح برای شناسایی خطا ارائه دهید. شناساندن صحیح خطا به کاربران باعث می‌شود وب‌سایتتان به‌خوبی کار کند و کاربرانتان هم دچار درماندگی نشوند.

بد‌ترین خطا‌ها در وب‌سایت‌ها معمولاً در فرم‌ها اتفاق می‌افتد؛ فرم‌هایی نظیر پرسشنامه، تسویه‌حساب و فرم ثبت‌نام خبرنامه. هر کدام از کاربرانتان ممکن است مرتکب خطایی شوند که نتیجه‌اش عدم توانایی آن‌ها در ثبت و ارسال فرم است. اگر کاربران نتوانند خطا‌هایشان را شناسایی کنند، وب‌سایت را ترک خواهند کرد.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «شناسایی خطا»

هرگونه اشتباهی که می‌توانید به‌طور خودکار تشخیص دهید را شناسایی کرده و به کاربر توضیح دهید.

متن توضیح خطا را در نزدیک‌ترین جای ممکن به محل وقوع خطا قرار دهید و به‌وضوح شرح دهید که چه خطایی رخ داده و راه حل کدام است.

نکته‌ها

  • اگر فرمی نیاز به ورودی در فرمت خاصی دارد، فرمت مورد نیاز را نشان داده و توصیف کنید.
  • اگر یک فیلد اجباری خالی است، فیلد را برجسته کنید و آنچه را که لازم است توضیح دهید. (مثلا با علامت ستاره و توضیح در مورد ستاره در ابتدای فرم) 
  • در طراحی فرم‌ها سختگیر نباشید و سعی کنید در پذیرش فرمت‌های ورود اطلاعات، گشاده‌دست باشید.
  • اطلاعات اضافه طلب نکنید؛ فقط آنچه را که لازم دارید مطالبه کنید.
  • صریح باشید و دستور‌العمل‌ها را واضح و مختصر بنویسید و از برچسب هم برای فیلد‌ها استفاده کنید.
  • اشتباهات موجود در فرم‌ها را با راهنمای متنی همراه با رنگ‌ها و نماد‌ها (توأمان) برجسته کنید.
  • اگر کاربر اشتباه کرد، فرم را پاک نکنید. اطلاعات را ذخیره کنید و به کاربر اجازه دهید خطای خود را ویرایش کند و ادامه دهد.
  • با در اختیار گذاشتن راه‌های ارتباطی در تمام صفحات، کمک مضاعفی به کاربران می‌کنید. برای این کار، سر‌صفحه و پا‌صفحه و به‌ویژه جایی نزدیک فرم‌ها گزینه مناسبی محسوب می‌شوند.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید:

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی