شاخص موفقیت ۳.۲.۶ – راهنمای مداوم

شاخص «راهنمای مداوم»، ناظر بر این نکته است که راهنمایی‌ها و پشتیبانی‌ها، همیشه باید بر‌اساس یک الگوی تکرار شونده ارائه شوند.

توضیحات

ارائه راهنمایی، به حال همهٔ کاربران مفید خواهد بود؛ خواه این راهنمایی از سوی یک فرد ارائه شود یا از نوع خودکار باشد. کاربران دارای ناتوانی ممکن است در مقایسه با سایر کاربران، مراجعهٔ بیشتری به بخش راهنما داشته باشند و در هنگام انتخاب گزینه‌های مختلف، نفع بیشتری از این راهنمایی‌ها ببرند.

یک راه ساده برای تحقق این هدف، افزودن آدرس ایمیل، شماره تلفن یا لینک «تماس با ما» به منوی اصلی وب‌سایت است. برخی هم ممکن است قابلیت چت زنده را در هر صفحه تعبیه کنند. نکتهٔ کلیدی این است که این گزینه‌ها باید در تمام صفحات در قالب یک الگوی تکرار شونده نمایش داده شوند.

روش انطباق با شاخص موفقیت «راهنمای مداوم»

هر جا که قرار است در صفحات متعدد از یک وب‌سایت، راهنما تعبیه شود، الگو و نحوهٔ نمایش راهنما باید همه جا یکسان و تکرار‌شونده باشد.

نکته‌ها

گزینه‌های راهنما می‌تواند شامل جزئیات تماس، فرم تماس، چت زنده، پرسش‌های متداول یا یک ربات چت خودکار باشد.

مهم است که بدانید وب‌سایت‌ها الزامی برای ارائه راهنما ندارند؛ فقط وقتی قرار است راهنما ارائه شود، باید تمهیدی اندیشیده شود که در همه صفحات بر مبنای یک الگوی واحد نمایش داده شود.

منظور از الگوی تکرار شونده هم شامل محل قرارگیری راهنما (مثلاً بالای محتوای اصلی صفحه) و هم چیدمان اجزای بخش راهنما (برای مثال قرارگیری شماره تلفن پیش از آدرس ایمیل) است.

یک پیشنهاد مناسب این است که در منوی اصلی لینکی با نام راهنما تعبیه کنید و تمام اطلاعات مربوط به راهنما‌ها را در آن لینک بگنجانید.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید:

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی