شاخص موفقیت ۲.۵.۶ – لزوم وجود انواع روش‌های ورودی

«وجود انواع روش‌های ورودی» مستلزم آن است که هیچ محدودیتی در روش ورود اطلاعات کابران ایجاد نشده باشد.

توضیحات

کاربران ممکن است هنگام تعامل با یک وب‌سایت، بین روش‌های گوناگونِ ورودی سوئیچ کنند. به عنوان مثال، برای برخی از کنترل‌ها، کاربر ترجیح می‌دهد از طریق صفحه‌کلید وارد شود و در خصوص برخی دیگر ممکن است ماوس را ترجیح دهد.

کاربران همچنین ممکن است ترجیح دهند مکانیسم ورودی پیش‌فرض یک دستگاه را نادیده بگیرند. به عنوان مثال، اتصال یک صفحه‌کلید فیزیکی به یک تبلت صفحه لمسی. فراهم کردن امکان گردش بین روش‌های گوناگون ورودی می‌تواند این نیاز کاربران را برطرف کند.

روش صحیح انطباق با شاخص موفقیت «لزوم وجود انواع روش‌های ورودی»

اطمینان حاصل کنید که در روش ورود، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

موارد استثنا

  • در جایی که الزامی برای استفاده از یک روش ورودی وجود دارد؛ مثلاً آزمایش یک صفحه لمسی.
  • چنانچه اعمال یک محدودیت خاص برای رعایت جوانب امنیتی ضروری باشد؛
  • وقتی هدف از محدودیت، احترام به  تنظیماتی است که کاربران، خود ایجاد کرده‌اند.

بهتر است لینک‌های زیر را ببینید: 

پدیدآورندگان:

مترجم: امید هاشمی
ویراستار فنی: آرتا مکبری
ویراستار فنی دوم: حسین شرفی