وبینار‌های دسترسی‌پذیری


وبینار‌های دسترسی‌پذیری آرتا مکبری

آرتا مکبری، طراح ارشد محصول، تحلیلگر کاربردپذیری، کارشناس دسترسی‌پذیری، حامی دسترسی‌پذیری در ایران. آشنایی با آرتا مکبری

مقالات آرتا مکبری در وب


وبینار‌های دسترسی‌پذیری حسین شرفی

حسین شرفی، طراح ارشد محصول و کارشناس دسترس‌پذیری. آشنایی با حسین شرفی

مقالات حسین شرفی در وب


وبینار‌های دسترسی‌پذیری امید هاشمی

مقالات امید هاشمی در وب