نقشهٔ تعاملی شیوه‌نامه دسترسی‌پذیری

تاریخچه و ساختار کلی شیوه‌نامۀ دسترسی‌پذیری
شیوه‌نامۀ فارسی دسترسی‌پذیری محتوای وب (WCAG) یک دستورالعمل فنی است که شامل ۱۲ تا ۱۳ راهبرد (Guideline) کلی می‌شود. این راهبردها خود به شاخص‌های موفقیت قابل آزمایش تقسیم می‌شوند. بسته به اینکه به دنبال پیاده‌سازی نسخه ۲.۰ یا ۲.۱ از WCAG هستید، حداکثر با ۷۸ شاخص موفقیت سر‌و‌کار خواهید داشت.

نسخه ۲.۰ از WCAG شامل ۱۲ راهبرد اصلی است و در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است. در هر یک از راهبردهای دوازده‌گانه، الزاماتی با نام «شاخص‌های موفقیت» در نظر گرفته شده است و در نهایت هم این الزامات به سه سطح انطباق (A)، (AA) و (AAA) تقسیم شده است. مجموع این سه سطح در پایان بالغ بر ۶۱ شاخص موفقیت را در نسخه ۲.۰ تشکیل می‌دهند.

از زمانی که WCAG 2.0 برای اولین‌بار معرفی شد، فناوری به‌میزان قابل‌توجهی پیشرفت کرده است. WCAG 2.1، نسخه به‌روز‌شده‌ای از شیوه‌نامۀ پیشین است که با اضافه شدن ۱۷ شاخص موفقیت دیگر حالا شامل ۱۳ شیوه‌نامه و ۷۸ شاخص موفقیت است. این به‌روز‌رسانی که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، نیاز‌های افراد دارای ناتوانایی‌های شناختی، مبتلایان به اختلالات یادگیری و آسیب‌دیدگان بینایی و به‌طور کلی افراد دارای ناتوانی که از موبایل استفاده می‌کنند را دربر می‌گیرد.

نقشهٔ تعاملی شیوه‌نامه دسترسی‌پذیری
WCAG 2.2 Map اصل ۱ – قابل دریافت بودن

WCAG 2.2 Map

WCAG 2.2 Map

اصل ۱ – قابل دریافت بودن

اصل ۱ – قابل دریافت بودن